Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

Eindrapport visie op landbouw ingediend16/02/2015

Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent 

 
NL

Het team Sum-ILVO-Paul de Graaf heeft het eindrapport 'Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent' overgemaakt aan de stad Gent. Het rapport moet input geven aan het nieuwe structuurplan 'Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030' en heeft dus een ruimtelijke insteek. 

 

Een forum voor het breder publiek volgt na goedkeuring van het eindrapport door het college.

 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios