Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

Evaluatie Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening02/04/2014

 

 
NL

SumResearch evalueerde in opdracht van Departement Ruimte Vlaanderen - Afdeling Onderzoek en Monitoring het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening over de eerste drie werkingsjaren. Het evaluatieonderzoek maakte gebruik van een multi-method aanpak, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve technieken benut werden om de diverse geformuleerde onderzoeksvragen te beantwoorden. Op basis van voortschrijdende inzichten en triangulatie van de bevindingen bij de verschillende handhavingspartners (politie, parket, steden en gemeenten, Agentschap Inspectie) werden de conclusies gepresenteerd.

 

Het onderzoeksrapport is te raadplegen op de website van Departement Ruimte:


http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Handhaving/Handhavingsplan

 www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios