Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

Herziening GRS Zulte en woonbeleidsplan15/01/2015

 

© Christian Kieckens Architects
 
NL

SumResearch is gestart met de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Zulte. De herziening van het GRS wordt aangegrepen als evaluatie en het herdenken van de inhoud van het GRS uit 2003, maar evenzeer als een actualisatie van het GRS als instrument. De ontwikkeling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geeft een nieuwe vorm aan de ruimtelijke structuurplanning in Vlaanderen. Door de herziening binnen deze nieuwe filosofie aan te pakken, zal het GRS zowel kaderen binnen de huidige wetgeving als binnen de toekomstige structuurplanning. Sum zet tijdens het proces sterk in op co-creatie. Participatie en betrokkenheid van de lokale actoren (verschillende gemeentediensten, het bestuur, eigenaars, gebruikers en relevante actoren) is noodzakelijk om een strategische visie uit te werken.

 

In het kader van de herziening van het GRS wordt ook een woonbeleidsplan opgemaakt voor de gemeente Zulte. Het woonbeleidsplan vertrekt van een omgevingsanalyse waarbij de beleidscontext, de demografische context en het woningpatrimonium onder de loep worden genomen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de woonbehoefte. Deze wordt via de huishoudens- en bevolkingsprognoes berekend. De analysefase wordt afgesloten met een SWOT. De tweede fase richt zich op het beleid. Door algemene trends in Vlaanderen en Zulte te koppelen aan workshops met lokale actoren zoals de sociale organisaties, het midenveld, de vastgoedsector,.. worden beleidslijnen ontwikkeld. Deze worden op hun beurt vertaald naar een beleidsprogramma waar de gemeente Zulte mee aan de slag kan. Het beleidsprogramma is opgebouwd uit strategische doelstellingen die de visie dragen en operationele doelstellingen die concrete acties bevatten.

 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios