Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

Met afbraak zwembad Oostende dreigt waardevol landmark aan de Belgische kust te verdwijnen01/02/2016

 

 
NL

Op 11 januari 2016 besliste het stadsbestuur van Oostende om af te stappen van de renovatieplannen van haar stedelijke zwembad. De procedure van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester, die gelanceerd werd in 2014, wordt stopgezet. Een week later werd een locatie geselecteerd voor de bouw van een nieuw zwembad. SumProject+SumResearch, voorheen Groep Planning, verneemt dat de nieuwe realisatie van het zwembad gekoppeld wordt aan een beslissing tot afbraak van het huidige zwembad.


Het zwembad van Oostende, een ontwerp van ir. Architect Paul Felix in samenwerking met architect Jan Tanghe (Groep Planning) en stabiliteitsingenieur Willy Canfyn (Groep Planning), kent een bijzonder waardevolle stijl (Engels brutalisme). Het wordt dan ook terecht als bijzonder waardevol omschreven door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De Open Oproep, die gelanceerd werd door de Vlaams Bouwmeester in twee onderscheiden consultaties, bevestigde dit door te stellen dat de specifieke architectuur van het bestaande gebouw het expliciete uitgangspunt van de oproep diende te zijn.


Als team is Sum van mening dat de afbraak bijzonder jammer zou zijn voor Oostende. Het gebouw vervolledigt door zijn ligging de organisatie van de omgeving en accentueert de hoofdrol van Oostende als prominente badplaats. Het geeft samen met de aanliggende Koninklijke Gaanderijen en het Thermae Palace een continuïteit aan de traditie van zeebaden.


Het zwembad werd zo ontworpen dat het door de schikking van de hoofdgebouwen een overgangsarchitectuur - een interactie met de stad - vormt terwijl ook het eigen karakter expliciet aanwezig is. Uit de geleding van binnen- en buitenruimte, uit de aanleg van de toegangen, spreekt een verhouding tussen architectuur en gebruiker, een wil om leven te geven aan de ruimte door een meer organische benadering gebaseerd op de perceptie en de beleving. Deze beleving en interactie met de stad dreigt met de afbraakplannen dan ook voor goed te verdwijnen.


Uit de aanbevelingen van Onroerend Erfgoed blijkt dat aanpassingen aan het gebouw mogelijk zijn. Sum kan eventueel begrijpen dat het door de steeds strenger wordende normen inzake zwembaden niet opportuun is om over te gaan tot renovatie of aanpassingswerken van het zwembad. Maar, dit hoeft niet automatisch te impliceren dat het gebouw dient te verdwijnen. Sum vindt dat, indien de zwembadfunctie niet behouden wordt, er andere kansen en potenties zijn om het gebouw te bewaren en te renoveren, aansluitend op beide wedstrijdconsultaties van de Vlaams Bouwmeester.


Het uitschrijven van een internationale consultatie/onderzoek voor herbestemming, op basis van een voorafgaande patrimoniale analyse van het gebouw omtrent de erfgoedwaarde en dit in een nationale en internationale context, kan hiertoe bijdragen. Vanuit de toenmalig ontwikkelde visie - een interactie met te stad - lijkt het voor Sum een ideaal moment om na te denken over de herbestemming van het gebouw en aldus het pand als vernieuwde landmark opnieuw op de Oostendse kaart en ver daar buiten te plaatsen.www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios