Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

Nieuw project: woonbeleid Halle04/06/2012

 

 
NL FR

Sum ging van start met de opmaak van de Woonstudie Halle. Samen met de Stad Halle zal Sum via de principes van de strategische planning de basis leggen voor het lokale woonbeleid. De studie vangt aan met een status quaestionis en met evoluties in bevolkings- en huishoudenssamenstelling, migratiepatronen, woningpatrimonium, woonvoorraad, sociaal aanbod, enz. Hierop sluit een uitgebreide omgevingsanalyse aan waarbij zowel de externe context als de interne trends en beleidselementen worden doorgelicht en in kaart gebracht. Zo wordt een basis gelegd voor de SWOT-analyse en de visie en strategische doelstellingen. De studie wordt afgerond met de formulering van conclusies en aanbevelingen die de fundamenten zullen zijn van het toekomstig woonbeleid in Halle.www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios