Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

Onderzoek naar de regierol van centrumsteden bij sociaal wonen04/05/2014

 

 

Centrumsteden geven aan dat ze regisseur willen zijn van hun lokaal sociaal woonbeleid maar dat ze daarvoor niet altijd over de nodige hefbomen en instrumenten beschikken. SumResearch is eind 2013 door het Kenniscentrum Vlaamse Steden aangesteld om in een kortlopende opdracht na te gaan wat de ‘modus operandi' is in de centrumsteden rond het sociaal wonen, waar de grootste knelpunten liggen en welke oplossingspistes wenselijk en haalbaar zijn.

 

Dit verkennend onderzoek is gevoerd via een multi-method benadering: zowel kwantitatieve en gedetailleerde inventarisaties per stad; als verdiepende interviews en een experten-workshop zijn gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

 

Betrokken actoren rond het thema sociaal wonen zijn in elke centrumstad face-to-face geïnterviewd: sociale huisvestingsmaatschappijen, SVK's, beleidsactoren, administraties, OCMW's, ... Deze resultaten zijn voorgelegd aan een expertenpanel met vertegenwoordiging van de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen, Wonen Vlaanderen, het kabinet van de Minister van Wonen, Ruimte Vlaanderen, de Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen en de steden.

 

De resultaten worden samen met de vijf andere verkennende opdrachten van het Kenniscentrum voorgesteld op de studienamiddag 'Urgentie vraagt innovatie' op 8 mei 2014 in Antwerpen (Badboot).

 

 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios