Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

Onderzoek naar verhuisbewegingen van senioren23/04/2014

 

 
NL

SumResearch is in samenwerking met KULeuven (Pascal De Decker) en HoGent (Nico De Witte) gestart met een onderzoek naar verhuisbewegingen van senioren. Het onderzoek richt zich specifiek tot de kustregio en wordt gevoerd in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen.

 

De doelstelling van het onderzoek is een gedetailleerd zicht te krijgen op verhuisbewegingen van 80plussers aan de kust. Hieraan gekoppeld wordt een analyse gemaakt van de verhuismotivatie, motivatie voor locatiekeuze, woonwensen, verdere verhuisintenties, woon- en zorgverwachtingen. Op basis van de resultaten wordt een inschatting gemaakt van de druk of de gevolgen op de woonmarkt en de zorgsector.

 

Het onderzoek start met een kwantitatief luik waarbij de migraties van en naar de kustgemeenten in beeld worden gebracht. Dit voor de volledige bevolking en kent een verdieping voor de 80plussers. De verhuismotivatie, en woon- en zorgverwachtingen worden nagegaan aan de hand van een verhuisenquête en focusgroepen.

 www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios