Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

Regionale Woningmarkten in Vlaams-Brabant20/05/2014

 

 
NL

De provincie Vlaams-Brabant wil zich voor haar ruimtelijke ordening, alsook haar woonbeleid verder verdiepen in het functioneren van wonen in de provincie. Wat zijn de grote verhuistrends? Welke gebieden vormen een consistente woningmarkt? Wat is de invloed van andere provincies en van steden zoals Brussel, Mechelen, ... ? Welke woningtypes zijn nodig volgens toekomstige prognoses? Op welke manier kunnen we het woonbeleid vanuit een meer ruimtelijke invalshoek benaderen?

 

Begin 2014 werd SumResearch geselecteerd voor de opdracht rond een strategisch kwantitatief onderzoek naar de evolutie van het woonaanbod en woonbehoeften in Vlaams-Brabant. 

 

Een uitgebreide data-analyse van de migratiebewegingen tussen statistische sectoren (kleinste administratieve eenheid) zorgt voor de afbakening van een aantal regionale woningmarkten.

 

Dergelijke regionale woningmarkten worden beschouwd als een autonoom migratiebekken. Ze vormen de basis voor verder kwantitatief onderzoek naar de evolutie van het woonaanbod en voor een uitgebreide prognose van de woonbehoeften in de toekomst. Deze worden kwalitatief afgetoetst via interviews met marktpartijen en workshops met lokale woonactoren actief in heel de provincie.

SumResearch voerde eerder een gelijkaardige opdracht uit voor de provincie West-Vlaanderen.

 www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios