Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

SumProject geeft lezing op Dag van de Openbare Ruimte06/01/2015

Heraanleg van de Centrale Lanen in Brussel 

 
NL

SumProject en Bgroup-Greisch werken vandaag aan het ontwerp voor de publieke ruimte van de Centrale lanen in Brussel tussen het De Brouckèreplein en het Fontainasplein.

 

Donderdag 5 februari om 10u30, op de Dag van de Openbare Ruimte, zal Livia de Bethune het project toelichten.

 

De huidige inrichting dateert van de jaren 1970 en plaatste het autoverkeer centraal. Vandaag is deze aanleg uitgeleefd en onaangepast aan de nieuwe noden van het stadscentrum. De positie van het autoverkeer wordt fundamenteel herbekeken, waarbij het projectgebied grotendeels voetgangersgebied wordt. Deze omslag betekent veel meer dan een wijziging van het verkeersstatuut.

De uitdaging behelst een fundamentele herdefiniëring van de betekenis, gebruik en inrichting van de lanen, inspelend op de aspiraties van de diverse gebruikers van de stad, vandaag en morgen. De aanleg wil duurzaam en robuust zijn, bestand tegen het grootstedelijk gebruik, alsook voldoende flexibiliteit laten voor toekomstige evoluties.

 

Link naar de website van de Dag van de Openbare Ruimte

 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios