Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

SumResearch goed van start in 2013!30/01/2013

 

Roger Raveel, De roep naar solidariteit (©Roger Raveelmuseum)
 
NL FR

Het nieuwe jaar luidt voor SumResearch ook het begin in van heel wat nieuwe opdrachten. In januari beginnen we met zeven erg boeiende en nieuwe studies in opdracht van diverse overheden. Ten eerste staan we in voor de begeleiding van ‘Ruimte Vlaanderen' (voorheen RWO) in de opmaak van het witboek voor een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in samenwerking met RHDHV, Grontmij, ILVO, LDR, WES, TML en de universiteit van Nijmegen. Daarnaast maken we met het Gentse MAAT ontwerpers een handboek met ruimtelijke ordeningsvoorschriften in functie van de zorg voor onroerend erfgoed. Dit handboek moet beleidsmakers op verschillende bestuursniveaus bijstaan in het overeenstemmen van het onroerend erfgoedbeleid en ruimtelijke ordening. Tenslotte maken we samen met onze partners ook werk van een Vlaamse duurzaamheidsmeter voor wijken, een mooi vervolg op de eerdere duurzaamheidsmeters die we samen opstelden. In al deze opdracht is SumResearch leading partner. 


De stad Brugge stelde SumResearch aan voor de opmaak van een thematisch RUP Stadslandschap voor de binnenstad. Deze opdracht is één van de actiepunten die in het managementplan voor de Brugse werelderfgoedzone, in 2011-2012 door Sum opgemaakt in opdracht van de stad Brugge, werden geformuleerd. 


Het Agentschap Natuur en Bos gunde ons de opdracht voor de opmaak van een structuurvisie voor het Meerdaelwoud en dit in samenwerking met Bos+. De nadruk ligt hierbij op het recreatief gebruik van dit gebied in de wijde omgeving van Leuven en de aansluiting met onder andere het stroomgebied van de Dijle en het Zoniënwoud. Op het grensgebied tussen het Brussels en het Vlaams Gewest beginnen we in februari 2013 samen met Denis Dujardin en Hydroscan aan de opmaak van het richtplan ‘Neerpede' voor de Pedevallei en aanlendende valleien. In Waregem werken we dan weer aan een masterplan voor een brownfield.


Tenslotte zijn we momenteel intensief bezig met een visievorming voor de Josaphatsite in Schaarbeek, een erg boeiende site en één van de grote stedenbouwkundige uitdagingen in het Brussels Gewest!www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios