Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

Vergrijzing op het platteland13/02/2015

Vergrijzing in het groen: analyse en ruimtelijke perspectieven  

 
NL

De komende twee jaar voert SumResearch, in samenwerking met onderzoeksgroep Housing and Urban Studies (HaUS) van de KULeuven, onderzoek uit naar vergrijzing op het platteland. Dit onderzoek kadert in het Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

 

Binnen het onderzoek staat SumResearch in voor het kwantitatieve onderzoeksluik. Er zal een data- en verhuisanalyse gebeuren van de Vlaamse senioren om een inschatting te maken van de omvang van de vergrijzing en welke impact dit zal hebben op het platteland. Daarnaast biedt het team van SumResearch ondersteuning binnen het ruimtelijke planningsluik. Er wordt nagegaan hoe het woonbeleid en de ruimtelijke ordening kan inspelen op de noden van vergrijzing.

 

Onze partner, HaUS, zal zich gelijktijdig focussen op het in kaart brengen van de institutionele context en de rol van de betrokken actoren. Hoe bereiden zij zich voor op de vergrijzing? Ook de visie van de ouderen zelf komt aan bod. Hoe ervaren zij hun huidige situatie en hoe zien zij de toekomst?

 

 

 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios