Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 < >

Visienota Ruimte Vlaams-Brabant02/02/2015

Globale ondersteuningsopdracht bij de opmaak van de Visienota Ruimte Vlaams-Brabant 

 
NL

SumResearch heeft samen met BUUR de opdracht gekregen voor de vernieuwing van het Ruimtelijke Structuurplan Vlaams-Brabant. De provincie is reeds een tijdje aan de slag met dit traject en heeft nu ondersteuning gezocht om enerzijds de verschillende onderzoekssporen uit te werken en anderzijds om deze tot een inhoudelijke en ruimtelijke of gebiedsgerichte integratie te brengen. BUUR en SumResearch hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen. Zij menen dat hun inhoudelijke competenties een sterke complementariteit hebben. BUUR en SumResearch zijn hierin ondersteund door Levuur, Mint, Royal Haskoning DHV en Rebel.

 

Deze opdracht is verre van doorsnee en door zijn complexiteit zeker uitdagend te noemen. BUUR, SumResearch en de andere partners onderkennen deze complexiteit, maar geloven dat net in het vernieuwend benaderen van deze opdracht we tot een concreet en realistisch ruimtelijk beleid kunnen komen.

 

 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios