Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

  • Wedstrijd voor de opmaak van een masterplan,

   Het projectgebied is gelegen op 6km van het centrum van Antwerpen en is bestemd als woongebied in het RUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen. Sum werd verkozen als eerste laureaat voor de wedstrijd van > more
  • Regierol sociaal wonen - centrumsteden,

   Centrumsteden geven aan dat ze regisseur willen zijn van hun lokaal sociaal woonbeleid maar dat ze daarvoor niet altijd over de nodige hefbomen en instrumenten beschikken. SumResearch is eind 2013 door het Kenn > more
  • Regionale woningmarkten West-Vlaanderen ,

   Om meer inzicht te krijgen in de regionale woningmarkten en de bovenlokale woondynamieken hebben SumResearch en de onderzoeksgroep SpaceS van Sint-Lucas Architectuur Gent/Brussel onderzoek verricht naar de actu > more
  • Stedenstructuur in Vlaanderen en Brussel,

   In opdracht van het departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse Overheid heeft SumResearch een kortlopend onderzoek gevoerd naar de polycentrische stedenstructuur in Vlaanderen. Dit onderzoek leverde rechtstre > more
  • Vergrijzing op het platteland,

   In samenwerking met de onderzoeksgroep Housing and Urban Studies (HaUS) van de KULeuven voert SumResearch onderzoek uit naar vergrijzing op het platteland. Het onderzoek kadert in het Vlaams geïntegreerd p > more
  • Visienota Ruimte Vlaams-Brabant,

   De provincie wil haar doelstelling inzake ‘klimaatneutraliteit' in het ruimtelijk beleid laten doorwerken, wat een significante omslag van het ruimtelijk beleid zal vergen. De Visienota vormt de inhoudeli > more
  • Woonbeleidsplan Destelbergen,

   In het kader van een aantal demografische en ruimtelijke uitdagingen wenst de gemeente Destelbergen een woonbeleidsplan op te maken. Met het woonbeleidsplan wil de gemeente een nieuwe en ruimere benandering gev > more
  • Woonbeleidsplan Zulte,

   In het kader van de herziening van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan, maakt SumResearch een woonbeleidsplan op voor de gemeente Zulte.   Het woonbeleidsplan vertrekt van een omgevingsanalyse waa > more
 • A

  • Site du Moulinet, Ault, Picardie, France

   La station balnéaire d'Ault est située au sud de la Baie de Somme, sur la côte picarde, dont l'attrait touristique ne cesse de croître. L'enjeu actuel de la ville est de trouver le juste &# > more
 • B

  • Masterplan Woonzorgzones, Brugge

   Brugge is anno 2012 een stad die een sterke vergrijzing kent. Ruim een kwart van de bevolking is ouder dan 60 jaar. Tegen 2020 zou hun aandeel stijgen tot 30% of ruim 35.000 inwoners. Deze vergrijzingstrend zal > more
  • UNESCO, Brugge

   Met het oog op een optimalisering van het beheer van de door Unesco als werelderfgoed erkende binnenstad, schreef de stad Brugge een offertevraag uit. Enerzijds wordt een actualisatie en evaluatie van het besta > more
  • Woonbehoeftenstudie 2007 - 2022, Brugge

   Steden en gemeenten spelen een zeer belangrijke rol in het voeren van een woonbeleid. De stad Brugge geeft met haar Woonbeleidsplan, dat maar liefst 91 verschillende actiepunten omvat, een duidelijke richting a > more
  • Conservatoire royal, Brussels

   Situé à proximité du Petit Sablon, le conservatoire royal de musique occupe aujourd'hui différents bâtiments dans le quartier. Erigé en 1876 par l'architecte Jean-Pierre Cluysenaar > more
  • Josaphat, Brussels

   Josaphat is een strategisch zone op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voormalige spoorwegsite, die in 2005 eigendom werd van de Société d'Acquisition Foncière (SAF), is immers &# > more
  • Visionary Africa, Brussels

   2010 was an important year for the African continent: 17 African countries - among which the Democratic Republic of the Congo - celebrated the 50th anniversary of their independence. During the Visionary Africa > more
 • C

  • ZPPAUP, Condette, France

   La commune de Condette est une commune rurale dotée d'un patrimoine paysager et naturel remarquables, dont une zone bocagère de grand intérêt qui abrite encore des fermes traditionnelles, su > more
  • Stella plage - Cucq , Cucq, France

   Stella Plage se situe sur la côte d'Opale au nord du Touquet-Paris-Plage. Au début du 20ième siècle le projet de développement de la ville balnéaire de Stella dans les dunes entre > more
 • D

 • G

  • Duurzaamheid toewijzing Gasmetersite, Gent

   De stad Gent startte een selectieprocedure op voor een publiek-private samenwerking (PPS) voor de herontwikkeling van de Gasmetersite. Het stadsproject moet uitblinken op het vlak van duurzaamheid. Hiertoe heef > more
  • Duurzaamheidsmeter, Gent

   De stad Gent heeft de ambitie om de duurzame ontwikkeling of herontwikkeling van industrie-, wetenschaps-, kantoor- en retailparken te begeleiden en te evalueren met een geschikt referentiekader.   Duur > more
  • Duurzaamheidsmeter Stadsprojecten, Gent

   Op de milieuconferenties van Rio en Kyoto werd duurzame ontwikkeling omschreven als "een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogeli > more
  • Floraliënhal SMAK, Gent

   In opdracht van de Vrienden van het S.M.A.K. onderzocht Sum de mogelijkheden voor een gemengd hergebruik van de Floraliënhal. De hal, gelegen tussen het S.M.A.K., het Kuipke en het internationaal congresce > more
  • Studentenonderzoek, Gent

   De stad Gent kende de afgelopen decennia een explosieve groei van haar studentenpopulatie. In ruim een kwarteeuw groeide de studentenbevolking van een kleine 20.000 aan tot het huidige aantal van ruim 65.000 st > more
 • H

  • Woonstudie, Halle

   Met de woonstudie wenst stad Halle de krachtlijnen uit te zetten voor een lokaal woonbeleid en het juiste kader te schappen om beleidsbeslissingen aan af te wegen zodat de stad een actieplan kan opmaken.  > more
 • K

  • 3 masterplans voor Van Marcke, Kortrijk

   SumResearch werd door de groep Van Marcke aangesteld om de mogelijke stedenbouwkundige herbestemming van drie voormalige industriële sites van Van Marcke te onderzoeken. De drie sites liggen in het centrum > more
  • Barco-site, Kortrijk

   Het masterplan opgemaakt door SumResearch op de voormalige site van Barco, werd door de stad Kortrijk goedgekeurd. Na een lange saneringsronde werden we geselecteerd uit een competitie en dit voor het opmaken v > more
 • L

  • Lokaal Woonbeleidsplan, Lanaken

   De gemeente Lanaken staat op het vlak van wonen voor een aantal specifieke uitdagingen. Zo kent Lanaken een sterke instroom vanuit het Nederlandse Maastricht, wat leidt tot een grote druk op de woningmarkt. De > more
  • Structuurvisie Zuid-Dijleland, Leuven, België

   Deze studie behelst de opmaak van een structuurvisie via een participatief traject van coproductie en gerichte gebiedsanalyse. De beheerscommissie voor Meerdaalwoud, Heverleebos en Dijlevallei heeft de wens uit > more
  • Trendonderzoek Ruimtelijke Ordening, Limburg

   Met het Trendonderzoek Ruimtelijke Ordening wil de provincie Limburg meer inzicht verwerven in de ruimtelijke trends op het vlak van wonen, verpaarding en zorg. Sum staat in voor het trendonderzoek wonen. > more
  • Groenpool Oud Vliegveld , Lochristi - Oostakker

   Tussen de kernen van Lochristi en Oostakker bevindt zich deze site van het Oud-Vliegveld. Sommige kennen deze site misschien van de visvijver, het Executieoord of de zandontginning. Deze site zal na de zandontg > more
 • M

  • AVAP - Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer

   La Ville de Montreuil-sur-Mer souhaite revaloriser son patrimoine et se doter d'un cadre cohérent pour l'ensemble de ses actions d'aménagement. Pour ce faire, elle souhaite mettre en place une AVAP. L > more
  • Woonscenario’s, Mortsel

   Ter ondersteuning en voorbereiding van een lokaal woonbeleidsplan voert Sum onderzoek naar verschillende woonscenario's voor de stad Mortsel. De woonscenario's tonen mogelijke richtingen waarin de stad kan evol > more
 • O

  • Pré-étude urbaine, Outreau (Fr)

   Sum a réalisé une pré-étude urbaine pour un quartier de logements sociaux à Outreau. Au vu de la stigmatisation des tours et de l'insalubrité des bâtiments, le parti pris est > more
 • P

 • R

  • Haalbaarheidsstudie Vangrootenbruel, Ronse

   De visie voor de herbestemming van de Vangrootenbruel-site in Ronse vertrekt van twee overwegingen: enerzijds de optimale instandhouding van de beschermde zone met een 19de-eeuwse directeurswoning en een vroeg > more
 • S

  • Tour Guillain , Saint-Omer , France

   Déclinée en trois volets - architectural, social et urbain - l'analyse a évalué quatre options pour le futur du site : rénovation légère ou lourde, démolition - reconstru > more
  • Masterplan Nova Rode, Sint-Genesius-Rode

   De gemeente Sint-Genesius-Rode wenste op korte termijn het juridische en stedenbouwkundige kader aan te reiken om op de oude site van de voormalige papierfabriek Nova Rode een strategisch project met een gediff > more
  • Lokaal Integraal Woonbeleidsplan, Sint-Niklaas

   Steden en gemeenten spelen een zeer belangrijke rol in het voeren van een woonbeleid. In de Vlaamse Wooncode krijgen zij expliciet de regiefunctie toebedeeld op het lokale niveau. De opstelling van een Integraa > more
 • T

  • Masterplan OCMW-campus, Temse

   Sum werd door het OCMW van Temse aangesteld als masterplanner voor de volledige campus. Het masterplan streeft naar een coherente ruimtelijke visie en een inhoudelijk strategisch plan voor alle woon- en zorgdie > more
  • City image plan for the Vesten , Tienen

   The Vesten in Tienen were transformed into a busy arterial road in the 1960s without much attention to local perception and residential value. The speeds are too high which means that today conditions are unsaf > more
 • V

  • Delimitation of Urban Areas, Vlaanderen

   The Spatial Master Plan Flanders (RSV) starts from a differentiated policy between the urban areas and outlying areas. Housing and working are strongly encouraged in urban areas, whereas the emphasis is on cons > more
  • Handboek onroerend erfgoed, Vlaanderen

   Het onroerend erfgoed is een belangrijk deel van de culturele identiteit in Vlaanderen. Dit verleden is terug te vinden in talrijke artefacten of monumenten in landschap of steden. Het bepaalt in grote mate de > more
  • Municipal Mobility Plans, Vlaanderen

   Since Sum was founded, the connection between spatial planning and mobility has always been strong. Traffic studies, mobility plans, are part of Sum's core business. Between 1996 and 2006, no fewer than 53 Flem > more
  • Municipal Spatial Masterplans, Vlaanderen

   SumResearch has built up a particular expertise regarding the layout and the revision of municipal spatial master plans. In no fewer than 42 Flemish municipalities, the municipal spatial master plan (MSM) was a > more
  • Spatial Planning Programmes (SPPs), Vlaanderen

   Although spatial master plans are legally binding, the actual legal anchoring lies at the level of the field and the parcel with the layout of spatial planning programmes. Sum laid out the very first municipal > more
  • Steunpunt Ruimte en Wonen, Vlaanderen

   Eind 2006 liep de erkenning van het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid, waarvan Sum deel uitmaakte. Vanaf januari 2007 ging het kenniscentrum over in het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW).   SRW is een > more
 • W

  • Masterplan recreatiecluster Moerelei, Wilrijk

   Sum werd verkozen als eerste laureaat in de wedstrijd voor het opmaken van een toekomstvisie voor de recreatiecluster ‘Moerelei' in Wilrijk.  Het project ontvouwt zich op de site rond de bestaande k > more
 • Z

  • Actieplan Brussels Airport, Zaventem, Zaventem

   Het doel van deze beleidsondersteunende studie is het vaststellen, onderbouwen, evalueren en nader uitwerken van geluidsmitigerende maatregelen, zowel op het niveau van de individuele gebouwobjecten als op het > more
  • Masterplan Bekaert , Zwevegem

   Een verlaten industriële site van het bedrijf Bekaert in Zwevegem krijgt een nieuw leven met een maatschappelijk waardevol project. Om het project te begeleiden en de kwaliteit ervan te garanderen maakte S > moreSort
www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios