Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 • 2015

  • Visienota Ruimte Vlaams-Brabant,

   De provincie wil haar doelstelling inzake ‘klimaatneutraliteit' in het ruimtelijk beleid laten doorwerken, wat een significante omslag van het ruimtelijk beleid zal vergen. De Visienota vormt de inhoudeli > more
  • Woonbeleidsplan Destelbergen,

   In het kader van een aantal demografische en ruimtelijke uitdagingen wenst de gemeente Destelbergen een woonbeleidsplan op te maken. Met het woonbeleidsplan wil de gemeente een nieuwe en ruimere benandering gev > more
  • Woonbeleidsplan Zulte,

   In het kader van de herziening van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan, maakt SumResearch een woonbeleidsplan op voor de gemeente Zulte.   Het woonbeleidsplan vertrekt van een omgevingsanalyse waa > more
  • Vergrijzing op het platteland,

   In samenwerking met de onderzoeksgroep Housing and Urban Studies (HaUS) van de KULeuven voert SumResearch onderzoek uit naar vergrijzing op het platteland. Het onderzoek kadert in het Vlaams geïntegreerd p > more
 • 2014

  • Stedenstructuur in Vlaanderen en Brussel,

   In opdracht van het departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse Overheid heeft SumResearch een kortlopend onderzoek gevoerd naar de polycentrische stedenstructuur in Vlaanderen. Dit onderzoek leverde rechtstre > more
  • Regierol sociaal wonen - centrumsteden,

   Centrumsteden geven aan dat ze regisseur willen zijn van hun lokaal sociaal woonbeleid maar dat ze daarvoor niet altijd over de nodige hefbomen en instrumenten beschikken. SumResearch is eind 2013 door het Kenn > more
 • 2013

  • Masterplan Woonzorgzones, Brugge

   Brugge is anno 2012 een stad die een sterke vergrijzing kent. Ruim een kwart van de bevolking is ouder dan 60 jaar. Tegen 2020 zou hun aandeel stijgen tot 30% of ruim 35.000 inwoners. Deze vergrijzingstrend zal > more
  • Woonstudie, Halle

   Met de woonstudie wenst stad Halle de krachtlijnen uit te zetten voor een lokaal woonbeleid en het juiste kader te schappen om beleidsbeslissingen aan af te wegen zodat de stad een actieplan kan opmaken.  > more
  • Handboek onroerend erfgoed, Vlaanderen

   Het onroerend erfgoed is een belangrijk deel van de culturele identiteit in Vlaanderen. Dit verleden is terug te vinden in talrijke artefacten of monumenten in landschap of steden. Het bepaalt in grote mate de > more
 • 2012 & before

  • Regionale woningmarkten West-Vlaanderen ,

   Om meer inzicht te krijgen in de regionale woningmarkten en de bovenlokale woondynamieken hebben SumResearch en de onderzoeksgroep SpaceS van Sint-Lucas Architectuur Gent/Brussel onderzoek verricht naar de actu > more
  • Steunpunt Ruimte en Wonen, Vlaanderen

   Eind 2006 liep de erkenning van het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid, waarvan Sum deel uitmaakte. Vanaf januari 2007 ging het kenniscentrum over in het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW).   SRW is een > more
  • Woonbehoeftenstudie 2007 - 2022, Brugge

   Steden en gemeenten spelen een zeer belangrijke rol in het voeren van een woonbeleid. De stad Brugge geeft met haar Woonbeleidsplan, dat maar liefst 91 verschillende actiepunten omvat, een duidelijke richting a > more
  • Lokaal Integraal Woonbeleidsplan, Sint-Niklaas

   Steden en gemeenten spelen een zeer belangrijke rol in het voeren van een woonbeleid. In de Vlaamse Wooncode krijgen zij expliciet de regiefunctie toebedeeld op het lokale niveau. De opstelling van een Integraa > more
  • Studentenonderzoek, Gent

   De stad Gent kende de afgelopen decennia een explosieve groei van haar studentenpopulatie. In ruim een kwarteeuw groeide de studentenbevolking van een kleine 20.000 aan tot het huidige aantal van ruim 65.000 st > more
  • Lokaal Woonbeleidsplan, Lanaken

   De gemeente Lanaken staat op het vlak van wonen voor een aantal specifieke uitdagingen. Zo kent Lanaken een sterke instroom vanuit het Nederlandse Maastricht, wat leidt tot een grote druk op de woningmarkt. De > more
  • Woonscenario’s, Mortsel

   Ter ondersteuning en voorbereiding van een lokaal woonbeleidsplan voert Sum onderzoek naar verschillende woonscenario's voor de stad Mortsel. De woonscenario's tonen mogelijke richtingen waarin de stad kan evol > more
  • Trendonderzoek Ruimtelijke Ordening, Limburg

   Met het Trendonderzoek Ruimtelijke Ordening wil de provincie Limburg meer inzicht verwerven in de ruimtelijke trends op het vlak van wonen, verpaarding en zorg. Sum staat in voor het trendonderzoek wonen. > moreSort
www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios