Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 • 2015

  • Visienota Ruimte Vlaams-Brabant,

   De provincie wil haar doelstelling inzake ‘klimaatneutraliteit' in het ruimtelijk beleid laten doorwerken, wat een significante omslag van het ruimtelijk beleid zal vergen. De Visienota vormt de inhoudeli > more
  • 3 masterplans voor Van Marcke, Kortrijk

   SumResearch werd door de groep Van Marcke aangesteld om de mogelijke stedenbouwkundige herbestemming van drie voormalige industriële sites van Van Marcke te onderzoeken. De drie sites liggen in het centrum > more
  • Vergrijzing op het platteland,

   In samenwerking met de onderzoeksgroep Housing and Urban Studies (HaUS) van de KULeuven voert SumResearch onderzoek uit naar vergrijzing op het platteland. Het onderzoek kadert in het Vlaams geïntegreerd p > more
 • 2014

  • Structuurvisie Zuid-Dijleland, Leuven, België

   Deze studie behelst de opmaak van een structuurvisie via een participatief traject van coproductie en gerichte gebiedsanalyse. De beheerscommissie voor Meerdaalwoud, Heverleebos en Dijlevallei heeft de wens uit > more
  • Stedenstructuur in Vlaanderen en Brussel,

   In opdracht van het departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse Overheid heeft SumResearch een kortlopend onderzoek gevoerd naar de polycentrische stedenstructuur in Vlaanderen. Dit onderzoek leverde rechtstre > more
 • 2013

  • Josaphat, Brussels

   Josaphat is een strategisch zone op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voormalige spoorwegsite, die in 2005 eigendom werd van de Société d'Acquisition Foncière (SAF), is immers &# > more
  • Barco-site, Kortrijk

   Het masterplan opgemaakt door SumResearch op de voormalige site van Barco, werd door de stad Kortrijk goedgekeurd. Na een lange saneringsronde werden we geselecteerd uit een competitie en dit voor het opmaken v > more
  • Handboek onroerend erfgoed, Vlaanderen

   Het onroerend erfgoed is een belangrijk deel van de culturele identiteit in Vlaanderen. Dit verleden is terug te vinden in talrijke artefacten of monumenten in landschap of steden. Het bepaalt in grote mate de > more
  • Stella plage - Cucq , Cucq, France

   Stella Plage se situe sur la côte d'Opale au nord du Touquet-Paris-Plage. Au début du 20ième siècle le projet de développement de la ville balnéaire de Stella dans les dunes entre > more
  • Pré-étude urbaine, Outreau (Fr)

   Sum a réalisé une pré-étude urbaine pour un quartier de logements sociaux à Outreau. Au vu de la stigmatisation des tours et de l'insalubrité des bâtiments, le parti pris est > more
 • 2012 & before

  • Municipal Spatial Masterplans, Vlaanderen

   SumResearch has built up a particular expertise regarding the layout and the revision of municipal spatial master plans. In no fewer than 42 Flemish municipalities, the municipal spatial master plan (MSM) was a > more
  • Delimitation of Urban Areas, Vlaanderen

   The Spatial Master Plan Flanders (RSV) starts from a differentiated policy between the urban areas and outlying areas. Housing and working are strongly encouraged in urban areas, whereas the emphasis is on cons > more
  • Spatial Planning Programmes (SPPs), Vlaanderen

   Although spatial master plans are legally binding, the actual legal anchoring lies at the level of the field and the parcel with the layout of spatial planning programmes. Sum laid out the very first municipal > more
  • ZPPAUP, Condette, France

   La commune de Condette est une commune rurale dotée d'un patrimoine paysager et naturel remarquables, dont une zone bocagère de grand intérêt qui abrite encore des fermes traditionnelles, su > moreSort
www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios