Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6225

Afstemming van ruimtelijke vragen van de verschillende Vlaamse beleidsvelden

 

test 
NL

Sinds april 2015 telt de Vlaamse overheidsstructuur twaalf thematische beleidsdomeinen met
bijhorende departementen en agentschappen, elk met eigen taken en verantwoordelijkheden. De beleidskeuzes vanuit deze verschillende hoeken van de Vlaamse overheid hebben vaak een ruimtelijke component, direct of indirect. Dat geldt ook voor andere overheden op een hoger of lager schaalniveau. Allen leggen ze een bepaalde ruimteclaim op het Vlaamse grondgebied. In andere woorden: de resultaten van de beleidskeuzes komen samen in de ruimte rondom ons.

 

De afstemming van het geheel aan ruimteclaims is cruciaal, maar dit loopt vandaag de dag niet altijd even vlot. Een goede afstemming van de ruimteclaims is daarenboven niet alleen noodzakelijk vanuit de bezorgdheid om conflict te vermijden. Het opent ook perspectieven voor het bereiken van synergieën. Zo kan een goed concept rond zorgwoningen uitdagingen van de domeinen zorg en ruimte integreren. Daarnaast zijn er ook bestuurlijke potenties: een geïntegreerd beleid maakt een efficiënter inschakelen van overheidsmiddelen mogelijk. In de huidige context van grote uitdagingen en besparingen op het overheidsapparaat is dit beslist geen onbelangrijk debat.

 

SumResearch werd door het departement Ruimte Vlaanderen aangesteld om de ruimteclaims van tien Vlaamse beleidsdomeinen te inventariseren en deze vervolgens met elkaar te confronteren. Deze analyse wordt ondersteund door een reeks thematische interviews met interne en externe experts van de Vlaamse overheid. Nadien wordt ook onderzocht welke mogelijke rol voor Ruimte Vlaanderen is weggelegd om conflicten tussen de ruimteclaims te voorkomen en maximaal synergieën te bewerkstelligen. SumResearch werkt voor deze opdracht samen met Ellen Wayenberg, professor bestuurskunde aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent.

 

 > more close
 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios