Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6226

Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in agrarisch erfgoed

 

test 
 
NL

In Vlaanderen vormt het agrarisch erfgoed een belangrijk onderdeel van onze culturele identiteit. Sporen van het rijke verleden van Vlaanderen als agrarisch regio, vinden we vandaag niet alleen terug in karakteristieke hoeves, monumentale windmolens en landschappelijke patronen, maar ook als archeologisch artefacten in ons bodem archief. Niet zelden komt het streven naar een behoud van dit erfgoed in aanvaring met de ontwikkelingsperspectieven van de (moderne) landbouw. Die als belangrijke openruimte gebruiker een enorme impact heeft op de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied en tegelijk verantwoordelijk is voor het instandhouden van de voedselproductie en het landschap.

 

SumResearch werd aangesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de opmaak van een afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in agrarisch erfgoed. Wij vertrekken hierbij vanuit het uitgangspunt dat het verderzetten van de agrarische activiteit, al vraagt dit voortdurend bijsturingen, in vele gevallen, de beste garantie is op het behoud van het agrarisch erfgoed. Tijdens het onderzoeksproces zal een intensief participatief traject opgezet worden dat streeft naar een evenwicht tussen erfgoed en landbouw. SumResearch wordt ondersteund door experteninput vanuit Tri.zone (participatietraject) en Publius Advocaten (juridische aspecten).

 

 > more close
 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios