Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6092

Belgian Sustainable Building Council (BSBC) , Belgium

Haalbaarheidsonderzoek voor de oprichting van een platform voor het beheren en certificeren rond duurzaam bouwen  

test 
NL

In de Vlaamse bouwsector bestaat er vanuit de verschillende actoren (opdrachtgevers, ontwerpers, ontwikkelaars en producenten van bouwcomponenten, overheid) een nood aan een communicatie-, meet- en beleidsinstrument om de duurzaamheid van gebouwen en wijken te beoordelen. Deze nood is niet typisch Vlaams: ook in Brussel en Wallonië, in Europa en in de internationale context bestaat deze nood.

 

Om een succesvol antwoord te kunnen formuleren op deze nood, dienen een aantal randvoorwaarden vervuld te zijn:
-  de organisatie en ondersteuning van het instrument en van de certificatie gebeurt door een onafhankelijke vereniging: niet-privaat, open lidmaatschap, met een door de leden verkozen bestuur;
-  het meetinstrument is ‘open source' en wordt op regelmatige en systematische basis met inspraak van de leden hernieuwd;
-  het assessment kan gebeuren door een lid (open lidmaatschap) dat bewijst over de nodige competenties te beschikken;
-  de kwaliteitsgarantie gebeurt via certificatie.

 

De kracht van het instrument en de certificatie zijn:
-  een door een brede gemeenschap onderbouwde objectivering van wat de belangrijke duurzame aspecten zijn;
-  een managementinstrument dat een volledig bouwteam (inclusief de opdrachtgever) kan begeleiden gedurende het volledige proces;
-  een communicatie-instrument dat door de certificatie een belangrijke zeggingskracht heeft.

 

Het meest efficiënte antwoord op de nood bestaat uit het verzamelen van de belangrijke actoren in een gemeenschappelijk en open platform, onder de brede internationale koepel van de World Green Building Council. Internationale ervaring leert dat de meest succesvolle meetinstrumenten (LEED (US), BREEAM (UK), CASBEE (J)) passen binnen het internationale kader van een World Green Building Council.

 

Lidmaatschap van het World Green Building Council biedt volgende onvervangbare troeven:
-  de bovenstaande principes rond onafhankelijkheid, ‘open source' en open lidmaatschap zijn vervat in de toelatingsvoorwaarden als lid van het World Green Building Council, en moeten door alle leden worden onderschreven;
-  het World Green Building Council biedt een belangrijke inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij de oprichting;
-  de inbedding in de internationale context wordt gegarandeerd.

 

Het Belgisch kader vormt het meest optimale bereik van de ‘local green building council'. Hierbij wordt al vanaf het begin een grote openheid nagestreefd naar Brusselse en Waalse initiatieven en naar internationale ontwikkelingen. Een grote openheid met bestaande meetinstrumenten en certificatiesystemen is hierbij dan ook zeer belangrijk.

Sinds september 2011 wordt de BSBC stilaan werkelijkheid en zitten de voornaamste partners (gewesten, federaties en voortrekkers) samen aan tafel om de structuur op te starten.

 

6092

 > more close
 
opdrachtgever

Vlaamse overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en energie
Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid

onderzoeksteam

SumResearch,
evr-Architecten,
Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau,
WTCB

datum

2009 -www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios