Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
1943b

Centrale Lanen, Brussel

 

test 
 
NL

Heraanleg Centrale Lanen - Brussel:

 

De opdracht voor de heraanleg behelst het ontwerpen van de publieke ruimte van de centrale lanen in Brussel, van gevel tot gevel, en dit vanaf de Sint-Michielsstraat - achter het De Brouckèreplein - tot en met het Fontainasplein. Ook enkele zijstraten van de Anspachlaan (Gretrystraat, Kiekenmarkt, Devauxstraat, Ortsstraat, Van Praetstraat, Steenstraat, Plattesteen) worden heraangelegd. 

 

De huidige inrichting dateert van de aanleg van de pré-metrolijn in de jaren 1970 en plaatste het autoverkeer centraal. Vandaag is deze aanleg uitgeleefd en niet langer aangepast aan de noden van bewoners en gebruikers van het Brussels stadscentrum. De positie van het autoverkeer wordt fundamenteel herbekeken in het nieuwe circulatieplan van de stad, waarbij het projectgebied grotendeels voetgangersgebied wordt.

 

Het masterplan is tot stand gekomen doorheen vooronderzoek (voortbouwend op het vooronderzoek dat in de periode 2004-2006 is gevoerd) en ontwerpend onderzoek (evalueren van ruimtelijke scenario's). Aftoetsingen en bijsturingen van beide onderzoeken zijn gebeurd met een reeks nauw betrokken partners en actoren: vertegenwoordigers van opdrachtgever Beliris, de Stad, nutsmaatschappijen, lokale en culturele actoren,...

 

De inrichtingsprincipes kennen enerzijds een conceptuele onderbouw en zijn anderzijds gebaseerd op technische uitgangspunten rond mobiliteit (voetgangers, fietsers, auto's), nutsleidingen, gebruik, opbouw van de ondergrond, uitvoeringsmodaliteiten, reglementering,... In het voorontwerp worden de concrete en gedetailleerde plannen opgemaakt, rekening houdende met de specificiteit van elke plek.

Het wegvallen van het autoverkeer biedt ruimte aan andere gebruiken en ervaringen zoals flaneren, spel, sport, muiziek, geuren, groen,... Het project creëert zo "shared spaces", in meervoud, gedifferentieerd en gericht op medegebruik.

 

De verschillende deelruimten uit het plan zijn op te vatten als complementaire plekken, steeds in relatie met hun omgeving. Ze versterken de lokale samenhang door in te spelen op wat aan weerszijde van de boulevard gebeurt.

 

Van De Brouckère tot Fontainas onderscheiden we volgende deelruimten:

 

- Het De Brouckèreplein als "agora"

- Een "foyer urbain" met lichtplafond geeft kwaliteit aan de grootschalige context

- Een "stadspromenade" begeleidt de grote N-Z en O-W voetgangersstromen

- Het Beursplein als "urban scene"

- De "groene promenade" tussen Beurs en Fontainas

- Het Fontainasplein als "groene square" tussen de Sint Jacobswijk en het Fontainaspark

 

Publicaties:

brusselnieuws.be

standaard.be 

nieuwsblad.be

archiurbain.be

misteremma.com


 

 > more close
 
opdrachtgever

Beliris

contact

Livia de Béthune

in samenwerking met

bgroup - Greischwww.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios