Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6105

Duurzaamheidsmeter, Gent

De Duurzaamheidsmeter biedt een objectief instrument om duurzaamheid te meten en duurzame projecten te realiseren 

test 
NL

De stad Gent heeft de ambitie om de duurzame ontwikkeling of herontwikkeling van industrie-, wetenschaps-, kantoor- en retailparken te begeleiden en te evalueren met een geschikt referentiekader.

 

Duurzaamheid wordt bekomen door een veelheid van kwaliteiten - niet alleen ecologische, maar ook sociale en economische - geïntegreerd na te streven. Om dit proces te begeleiden en te kunnen evalueren, werd de Duurzaamheidsmeter uitgewerkt. De Duurzaamheidsmeter is een objectiverende methode om zorg voor duurzaamheid te meten en biedt ontwerpers een leidraad om een duurzaam project te realiseren.

 

De methode inspireert zich op de bestaande internationale certificatiesystemen en onderzoekt hoe deze naar de lokale context kunnen worden vertaald, aangevuld en geïmplementeerd. Als lokale context wordt hier begrepen de Europese, federale, regionale en stedelijke voorschriften en methodes, de huidige standaardpraktijken, de lokale marktgegevens...

 

In meer dan honderd punten wordt de na te streven kwaliteit benoemd en gerangschikt volgens specifieke hoofdstukken tijdens de verschillende fases bij de realisatie van een stadsontwerp.

 

6105

 > more close
 
opdrachtgever

Stad Gent,
Milieudienst en Dienst Economie

onderzoeksteam

SumResearch,
evr-Architecten,
Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau

datum

2009 - 2010www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios