Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6083

Duurzaamheidsmeter Stadsprojecten, Gent

Ontwikkeling van de Duurzaamheidsmeter, een vernieuwend instrument om de duurzaamheid van stadsprojecten te meten en te implementeren  

test 
NL

Op de milieuconferenties van Rio en Kyoto werd duurzame ontwikkeling omschreven als "een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien."

 

De concrete invulling van dit begrip heeft niet alleen ecologische, maar ook sociale en economische implicaties, en dit zowel op lokaal als mondiaal vlak. Al deze aspecten dienen met elkaar in evenwicht te worden gebracht.

 

Duurzaamheid wordt bekomen door een veelheid van kwaliteiten geïntegreerd na te streven. Om dit proces te begeleiden ontwikkelde Sum samen met evr-Architecten en Daidalos Peutz de Duurzaamheidsmeter Stadsprojecten. Dat is een objectiverende methode om zorg voor duurzaamheid te meten en de uitvoerder een leidraad te geven om een duurzaam stadsproject te realiseren.

 

De verschillende te nemen stappen om tot een duurzaam stadsproject te komen, worden in die studie duidelijk uitgeschreven. In meer dan honderd punten wordt de na te streven kwaliteit benoemd en gestructureerd volgens specifieke hoofdstukken tijdens de verschillende fases van de realisatie van een stadsontwerp.

 

De Duurzaamheidsmeter Stadsprojecten wordt ondertussen toegepast in de evaluatie van stadsontwikkelingen in Gent (Gasmetersite, Oude dokken...) en wordt ook als basis gehanteerd voor stedelijke ontwikkelingen in Sint-Niklaas of Antwerpen.

 

In 2010 actualiseerde het onderzoeksteam het instrument tot versie 4.3.

 

6083

 > more close
 
opdrachtgever

Stad Gent, Milieudienst

onderzoeksteam

SumResearch,
evr-Architecten,
Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau

datum

Versie 3.0. 2008
Versie 4.3. 2010www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios