Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6089

Evaluatie bijkomende Scheldekruising, Antwerpen

Onafhankelijke evaluatie van de voorgestelde Oosterweel-tracés 

test 
 
NL FR

In oktober 2008 gaf de Vlaamse overheid een opdracht aan het studieteam SumResearch - Arup UK voor een grondige evaluatie van drie voorgestelde tracés voor de Antwerpse Oosterweelverbinding:
- het tracé zoals de voorbije jaren is uitgewerkt door de nv BAM, met een verzonken tunnel onder de Schelde en een viaduct over het Eilandje, die uiteindelijk aantakt aan de R1 ter hoogte van Luchtbal en het Sportpaleis;
- het Horvat-Royersluistracé, met een verzonken tunnel onder de Schelde en een ondergrondse versie van het viaduct, die uiteindelijk ook aantakt aan de R1 ter hoogte van Luchtbal en het Sportpaleis;
- een door stRaten-generaal voorgesteld tracé, waarbij geopteerd wordt voor een dubbele ondertunneling en een noordelijker gelegen aantakking op de A12 en E19 ter hoogte van Ekeren.

 

De tracés werden geëvalueerd op al hun mogelijke aspecten. We onderscheidden zes indicatoren: technische haalbaarheid, financiële haalbaarheid, mobiliteits- en verkeersveiligheidsaspecten, milieuaspecten zoals geluid en luchtkwaliteit, impact op mens en omgeving, timing en uitvoerbaarheid.

Om tot de uiteindelijke vergelijking van de drie onderzochte tracés te komen, werden SPeAR-diagrammen opgesteld. SPeAR staat voor ‘Sustainable Project Appraisal Routine'. Deze diagrammen laten een kwantitatieve afweging toe van de verschillende indicatoren.

 

In het besluit van de evaluatiestudie stelt het onderzoeksteam dat elk van de onderzochte tracés op bepaalde indicatoren positief en negatief scoren, maar dat globaal gezien geen van de onderzochte tracés aanzien kan worden als de complete en evidente oplossing en een fors groen licht voor uitvoering kan krijgen.

Het studieteam stelde vervolgens een aantal aanbevelingen op om die belangrijke gebreken op te lossen. In samenspraak met de Vlaamse regering gaf de stad Antwerpen in april 2009 een vervolgopdracht aan Sum - Arup UK om deze aanbevelingen verder te onderzoeken en te modelleren, zodat deze vergeleken zouden kunnen worden met de drie andere tracés.

 

6089

 > more close
 
opdrachtgever

Vlaamse Overheid

ontwerp

Arup UK - SumResearch

in samenwerking met

BDO Consultants

datum

11.2008 - 03.2009www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios