Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6122

Evaluatie sociaal-economische impact onroerend erfgoed(beleid), Vlaanderen

Onderzoek brengt de sociaal-economische impact van het onroerend erfgoed in Vlaanderen in kaart  

test 
NL

In opdracht van de Vlaamse overheid voerden SumResearch en het Centrum voor Economische Studiën van de KULeuven (CES) een onderzoek naar de sociaal-economische impact van het onroerend erfgoed(beleid) in Vlaanderen. De onderzoeksmethode was drievoudig: literatuuronderzoek, kwantitatief dataonderzoek en kwalitatief diepteonderzoek. Op basis daarvan werd in een eerste fase een profiel van de onroerend erfgoedsector geschetst waarbij de verschillende actoren worden beschreven. De vier kernsectoren waarop in het onderzoek werd gefocust zijn de overheid, de uitvoerende sector (inclusief de bouwsector), toerisme en recreatie en de vastgoedsector.

 

In een tweede fase werd gefocust op een kwantitatieve analyse van de subsectoren. Via een input-outputanalyse werd de impact van erfgoed op deze vier sectoren in kaart gebracht. Ten slotte werd een indicatorenkorf opgesteld die een monitoring op lange termijn toelaat.

 

Als kwaliteitscontrole en om de juiste focus te bewaren, koppelde het onderzoek steeds terug naar expertenpanels en andere overlegmomenten met het professionele veld.

 

6122

 > more close
 
opdrachtgever

Vlaamse overheid,
Departement ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed,
Afdeling stedenbouwkundig beleid en onroerend erfgoedbeleid

onderzoeksteam

SumResearch - Centrum voor Economische Studiën (KULeuven)

in samenwerking met

Prof. arch. B. Van der Wee (RLICC - KULeuven)

datum

2010www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios