Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6099

Globaal plan duurzaamheid voor stadsproject The Loop, Gent

Globaal plan organiseert de duurzame ontwikkeling van een nieuw stadsdeel voor recreatie, expo en werken 

test 
NL

De oorspronkelijke site van het Gentse vliegveld, vandaag vooral bekend als Flanders Expo, wordt verder ontwikkeld en aangevuld met een grootschalige programma van meer dan 500.000 m² vloeroppervlakte voor vrijetijdsvoorzieningen, retail, expo en werken. Op basis van een bestaand masterplan wordt het potentieel op het vlak van duurzaamheid van het ontwikkelingsproject geëvalueerd, zodat een optimale energiestrategie gekozen kan worden op schaal van de hele site.
Aangezien het globale plan vertrekt van een proces dat al geruime tijd bezig is, was het uitvoeren van een grondige evaluatie van zowel de bestaande studies als de bestaande gebouwen en infrastructuur essentieel. Dat gebeurde aan de hand van zowel literatuuronderzoek als van energiescans van de bestaande gebouwen. De schaal, de functie en de specifieke inrichting van de site maken dat het autogebruik een enorme impact heeft op de leefbaarheid op en rond de site, meer nog dan alle andere gebruikelijke duurzaamheidsaspecten. Dit bracht ons ertoe om dit thema uit te diepen en voorstellen te doen om de zachte vervoersmiddelen te bevorderen.
De complexiteit van de site vereist dat een globale analyse samen gebeurt met de acht betrokken ontwikkelaars, zodat afgewogen kan worden met welke gebiedsgerichte energiemaatregelen (bijvoorbeeld koude- en warmteopslag, koeling en verwarming met kanaalwater) een optimale energiebalans bereikt wordt. Al deze gebiedsgerichte maatregelen worden dan verder verankerd in inrichtingsplannen voor de deelvelden, verordende voorschriften voor de gebouwen en een eventueel duurzaamheidscertificaat.

 

6099

 > more close
 
opdrachtgever

Grondbank The Loop nv

onderzoeksteam

SumResearch
evr-Architecten
Daidalos Peutz
Ingenium

datum

2009 - 2011www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios