Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6134

Haalbaarheidsstudie Vangrootenbruel, Ronse

De studie onderzoekt de herbestemming van een historisch waardevolle directeurswoning met tuin tot een kwalitatief woningproject  

archief Familie Vangrootenbruel
test 
 
NL

De visie voor de herbestemming van de Vangrootenbruel-site in Ronse vertrekt van twee overwegingen: enerzijds de optimale instandhouding van de beschermde zone met een 19de-eeuwse directeurswoning en een vroeg 20ste-eeuwse tuin; anderzijds de integratie van nieuwbouw binnen dit historisch kader.

Een historische studie en een evaluatie van de bestaande toestand dienen als uitgangspunt voor een architecturaal en stedenbouwkundig project. De panden werden opgemeten en de plannen die op basis van de eigen opmetingen werden gemaakt, dienden als basis voor de verdere analyse van de structuur en vormgeving van het terrein. De historische analyse spitste zich toe op de bouwgeschiedenis van de panden en de tuinaanleg, waarbij een aantal bepalende ruimten (bv. de veranda, pergola of woonkamer) van naderbij werden onderzocht. De historische analyse leidde tot de opmaak van een historisch syntheseplan dat de verschillende bouwfasen die vandaag nog leesbaar zijn, visueel voorstelt en als basis dient voor een algemene evaluatie.

De herbestemming van de bestaande gebouwen gaat gepaard met een grondige restauratie van de directeurswoning. In het achterliggende deel van de tuin worden nieuwe woningen voorzien. De nieuwe volumes verwijzen naar de historische typologieën van Ronse. De grotere volumes sluiten aan bij de directeurswoning en worden afgewisseld met meer kleinschalige bebouwing. De appartementsgebouwen dienen als ankerpunten in het project. Ze verdelen de ruimte en bepalen in belangrijke mate de ruimtebeleving van de site. De nieuwe volumes worden geschakeld rond een nieuwe binnenstraat met plein die perspectieven opent op de beschermde gebouwen. Op deze manier wordt het erfgoed visueel opgenomen in het geheel.

Het resultaat is een uitgebalanceerde compositie van schalen en een gevarieerd woningaanbod met 45 woonunits rond een kwalitatieve (semi)publieke ruimte. Het project biedt een veelheid aan woonvormen. Er zijn appartementen in de gerenoveerde monumenten, grondgebonden patiowoningen in de historische tuin, appartementen binnen grotere bouwvolumes, grondgebonden duplexwoningen met private tuin en een ruimere tuinwoning achteraan op het domein.

 

6134

 > more close
 
opdrachtgever

Familie Vangrootenbruel

onderzoeksteam

SumResearch

datum

2009 - 2010www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios