Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
96417

Herinneringspark WO I 2014-2018, Westhoek

Herinneringspark voor WO I maakt het onzichtbare en onvoorstelbare opnieuw tasbaar in een doorleefde en persoonlijke ervaring 

test 
 
NL

Het Herinneringspark 14-18 wil de geschiedenis niet van een afstand - in tijd en ruimte - toelichten. Daartoe dienen onder andere documentaires en publicaties. Het Herinneringspark 14-18 creëert in de eerste plaats een toegankelijke context die de bezoeker toelaat de ingrijpende aspecten en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog op een eigentijdse manier en ter plekke te herbeleven.
Het Herinneringspark 14-18 streeft niet naar een statische herinrichting van het voormalige oorlogslandschap. ‘Herinnering' en ‘verbinding' vormen de twee sleutelbegrippen van het uit te werken masterplan. Enerzijds vatten we het ‘geheugen van het landschap' op als een dynamisch, onontwarbaar kluwen van relaties. Anderzijds trachten we aan de hand van een virtueel rasterpatroon of matrix een aangepast conceptueel, ruimtelijk en organisatorisch kader te bieden, zodat iedereen de oorlog op een doorleefde en persoonlijke manier kan ‘verinnerlijken'.
Het aantal dodelijke slachtoffers bepaalt de schaal van de matrix. Door dit verbindende principe ‘toe te voegen', wordt de organisatie op het terrein aanzienlijk vereenvoudigd. Meteen wordt wat onzichtbaar, zelfs onvoorstelbaar is, terug inzichtelijk en tastbaar gemaakt. Zoals de geschiedenis het landschap heeft getekend - soms traag en laag na laag, soms abrupt en meedogenloos - volgen de beoogde ingrepen in de Westhoek stapsgewijs de oorlogshandelingen in 1914-18. Met een verschuiving van een eeuw ontstaat zo opnieuw een directe relatie tussen heden en verleden.
Wie het Herinneringspark 14-18 binnenkort bezoekt, maakt een onverwachte reis in tijd en ruimte. Je verlaat de autoweg en doorkruist de ooit zo levensgevaarlijke frontlinie. Je doet dit vanuit het perspectief en op het ritme van de wandelaar. Tal van plekken - on en off site - worden landschappelijk met elkaar verbonden en ondergaan (subtiele) transformaties. Jaarlijks regisseert een curator (tijdelijke) ingrepen en events. De lokale bevolking wordt hierbij van meet af aan nauw bij betrokken.
Pas na 2018 wordt nagegaan welke interventies, secties of activiteiten duurzaam zijn. Intussen is ruimtelijk en organisatorisch de basis gelegd voor de toekomstige werking en de verdere uitbouw van het Herinneringspark 14-18. Tijdens het hele traject zijn erfgoed, landschap en cultuurgeschiedenis de inspiratiebron voor concrete ontwerpopgaven, ruimtelijke planning, een heldere communicatie en aangepast management.

 

96417

 > more close
 
opdrachtgever

Vlaamse Overheid

ontwerp

SumProject

in samenwerking met

A2D (architectuur)
HaleySharp Design (scenografie)
TBWA (communicatie)

datum

wedstrijd 2009 - 2010www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios