Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6217

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, Zulte

Zulte 

test 
NL

SumResearch herziet in opdracht van de gemeente Zulte haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). De herziening van het GRS wordt aangegrepen als evaluatie en het herdenken van de inhoud van het GRS uit 2003, maar evenzeer als een actualisatie van het GRS als instrument. De ontwikkeling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geeft een nieuwe vorm aan de ruimtelijke structuurplanning in Vlaanderen. Door de herziening binnen deze nieuwe filosofie aan te pakken, zal het GRS zowel kaderen binnen de huidige wetgeving als binnen de toekomstige structuurplanning. 

 

De krachtlijnen uit 2003 worden waar nodig geactualiseerd en aangevuld met een aantal gerichte sleutelkwesties die vandaag belangrijk zijn voor Zulte. Binnen de sleutelkwesties worden een aantal beleidskaders ontwikkeld die op termijn herzien kunnen worden, geschrapt kunnen worden, maar ook het toevoegen van nieuwe beleidskaders is mogelijk. Op die manier ontstaat een dynamisch document dat de gemeente mee zal begeleiden in haar ruimtelijke toekomst.

 

Tijdens het onderzoeksproces wordt er sterk ingezet op co-creatie. Participatie en betrokkenheid van de lokale actoren is noodzakelijk om een strategische visie uit te werken. Via besprekingen met de verschillende gemeentediensten, het bestuur, eigenaars, gebruikers en relevante actoren kunnen pijnpunten, opportuniteiten en synergieën gedetecteerd worden en ingeschakeld worden in de toekomstige visie.

 > more close
 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios