Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
96619

Josaphat, Brussels

Onderzoek naar een functioneel programma voor een duurzaam stadsproject 

Masterplan
test 
 
NL FR

Josaphat is een strategisch zone op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voormalige spoorwegsite, die in 2005 eigendom werd van de Société d'Acquisition Foncière (SAF), is immers één van de laatste onbebouwde gebieden in de regio. De uitdaging is het opmaken van een functioneel programma dat inspeelt op de economische en sociale noden van de regio en aanpasbaar is naar de toekomst toe.


De Josaphat site vormt een eiland binnen het bestaande stedelijke weefsel en kent een zeer uitgesproken morfologie. Het gaat om een uitgraving van circa 7m diep, een gigantische open ruimte in het hart van de stad.

Het uitgewerkte landschappelijk concept bestaat eruit om de zone te innerveren en te laten doorstromen zodat de ontbrekende verbindingen tussen de site en de omliggende wijken tot stand komen en dit op vlak van mobiliteit, stedelijke kwaliteit en publieke en groente ruimte. Hiervoor worden drie assen gecreëerd: de noordelijke as, de verticale as en de landschappelijke as.


De opdracht werd benaderd in een geest van consistentie en is gebaseerd op de principes van continuïteit en strategische versterking. Om te komen tot het scenario, zoals hieronder afgebeeld, werd gebruik gemaakt van ontwerpend onderzoek, analyse via maquette, onderzoek naar typologie, naar densiteit en heterogeniteit,... Dit is weliswaar geen vaststaand ontwerp, het is een eerste aanzet dat met toekomstige discussies in de tijd zal evolueren.

 > more close
 
opdrachtgever

Société d'Acquisition Foncière Bruxelles (SAF)

onderzoeksteam

SumResearch

in samenwerking met

Atelier Roberta
DTZ
Ney&Partners

oppervlakte

30 ha

datum

wedstrijd        2013www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios