Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6135

Lokaal Integraal Woonbeleidsplan, Sint-Niklaas

Het Woonbeleidsplan geeft een ge├»ntegreerd antwoord op de demografische uitdagingen van Sint-Niklaas 

test 
NL

Steden en gemeenten spelen een zeer belangrijke rol in het voeren van een woonbeleid. In de Vlaamse Wooncode krijgen zij expliciet de regiefunctie toebedeeld op het lokale niveau. De opstelling van een Integraal Woonbeleidsplan, waarbij alle verschillende actoren nauw betrokken zijn, is een cruciale stap naar een volwaardig woonbeleid. Het Woonbeleidsplan wordt opgesteld volgens de principes van de strategische planning en bevat de visie, doelstellingen en instrumenten op korte en langere termijn met een aanduiding van de betrokken actoren, middelen, kritische succesfactoren en prioriteiten.

 

Sum stelde het Woonbeleidsplan op met een multidisciplinaire aanpak, waarbij zowel de specifieke ruimtelijke opbouw als de demografische behoeften van Sint-Niklaas geïntegreerd worden.

 

Een eerste uitdaging van het Woonbeleidsplan ligt in het omgaan met de sterke bevolkingsgroei die Sint-Niklaas kent, een uitzonderlijk fenomeen voor een regionale centrumstad. Het plan analyseert de mogelijkheden op het vlak van type woningen en de inplanting van nieuwe wooneenheden op het grondgebied. Hierbij moet een evenwicht worden gevonden tussen inbreiding en uitbreiding enerzijds, en de centrumstad en de deelgemeenten anderzijds. Een tweede uitdaging is de veroudering van het woningpatrimonium in de stad.

 

Om die twee uitdagingen aan te gaan, stelt Sum maatregelen voor om de centrumfunctie te versterken, de binnenstad opnieuw aantrekkelijk te maken en het evenwicht tussen de stad en de deelgemeenten te verbeteren.

 

lees hier een paar krantenartikelen

 

6135

 > more close
 
opdrachtgever

Stadsbestuur Sint-Niklaas

onderzoeksteam

SumResearch

datum

2010 - 2011www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios