Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6110

Lokaal Woonbeleidsplan, Lanaken

Multidisciplinair Woonbeleidsplan werpt nieuw licht op de uitdagingen op het vlak van wonen in Lanaken 

test 
NL

De gemeente Lanaken staat op het vlak van wonen voor een aantal specifieke uitdagingen. Zo kent Lanaken een sterke instroom vanuit het Nederlandse Maastricht, wat leidt tot een grote druk op de woningmarkt. De betaalbaarheid van woningen en het creëren van een aanbod dat voldoet aan de wensen van de verschillende gezinstypes, zijn dus belangrijke aandachtspunten voor het woonbeleid.

 

Het opstellen van een Lokaal Woonbeleidsplan, waarbij alle verschillende actoren betrokken zijn, vormde dan ook een belangrijke uitdaging voor de gemeente. Het Woonbeleidsplan werd opgesteld volgens de principes van de strategische planning en bevatte de visie, doelstellingen en instrumenten op korte en langere termijn met een aanduiding van de betrokken actoren, middelen, kritische succesfactoren en prioriteiten.

 

Sum koos hierbij voor een multidisciplinaire aanpak waarbij zowel de specifieke ruimtelijke opbouw als de demografische behoeften van Lanaken werden geïntegreerd.

 

In het kader van het Woonbeleidsplan werkte Sum ook mee aan de opmaak van het doelgroepenplan, het gemeentelijk reglement sociaal wonen, het ruimtelijk luik voor de invulling van de woonbehoefte en het stappenplan voor de verwezenlijking van de acties uit het Woonbeleidsplan.

 

6110

 > more close
 
opdrachtgever

Gemeentebestuur Lanaken

onderzoeksteam

SumResearch

datum

2009 - 2010www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios