Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6160

Lokale woonbeleidsplannen, As, Opglabbeek, Zutendaal

Opmaak lokaal geïntegreerde woonbeleidsplannen voor drie Limburgse gemeenten 

As
test 
 
NL

Sinds 2007 vormen Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Lokaal Woonbeleid GAOZ'. Het uitbouwen van een gezamelijk woonbeleid is een uitdagende oefening, aangezien we in een context zitten van een centrumstad (Genk) met drie eerder landelijke gemeenten. Elk woonplan wordt daarom afzonderlijk opgesteld, zodat elke gemeente haar eigen accenten kan leggen. Tegelijkertijd worden er gemeenschappelijke punten en acties ondernomen, zodat het woonbeleid in de regionale woningmarkt op elkaar is afgestemd. 


In een eerste fase wordt voor elke gemeente een omgevingsanalyse opgemaakt. De demografische context, bevolking- en gezins-prognoses, het bestaande en geplande woonaanbod, de eigendomsverdeling, verkoopprijzen, trends op de woningmarkt, ... worden in kaart gebracht. Zowel As, Opglabbeek en Zutendaal zijn typisch residentiële gemeenten met een positief woonimago. Belangrijkste knelpunten zijn de volgende: Er is een laag aanbod aan huurwoningen op de private markt en ook het aanbod aan sociale woningen is niet even groot in elke gemeente. De gemeenten zullen bovendien worden geconfronteerd met een sterke vergrijzing, die moeilijk is op te vangen binnen het eerder eenzijdige woningpatrimonium van open en halfopen bebouwing. Echter, de grootste potenties situeren zich bij de kernversterking in elk van de gemeenten. Daar kan men inzetten op compactere en meer betaalbare woningen, nabij diensten en voorzieningen. Ook de inzet voor het openbaar domein is hier een grote kans. 


In een tweede fase wordt het woonplan voor elke gemeente opgemaakt. Deze bevatten de visie, doelstellingen en acties op korte en langere termijn met een aanduiding van de betrokken actoren, middelen, succesfactoren en prioriteiten. Gezamenlijke actie in GAOZ zijn onder meer de harmonisering van subsidies, de uitbouw van woonloketten, sensibilisering, de opmaak van een sociaal toewijzingsreglement en de uitbouw van een ruimtelijk woonbeleid. Voor Genk werd reeds in 2010 een woonplan opgemaakt, dat naar aanleiding van de opmaak van de andere drie, wordt geactualiseerd. Ook toen was SumResearch de uitvoerder.

 > more close
 
opdrachtgever

IGS GAOZ

onderzoeksteam

SumResearch

datum

2011-2013www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios