Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6141

Masterplan Bekaert , Zwevegem

Herbestemming van het industrieterrein van Bekaert versterkt de stedelijke kern van Zwevegem 

test 
 
NL

Een verlaten industriële site van het bedrijf Bekaert in Zwevegem krijgt een nieuw leven met een maatschappelijk waardevol project. Om het project te begeleiden en de kwaliteit ervan te garanderen maakte Sum een masterplan en een beeldkwaliteitsplan op voor de volledige site. Dat gebeurde in samenspraak met Bekaert, de gemeente Zwevegem en intercommunale Leiedal, de opsteller van het RUP.

 

De site is gelegen in het centrum van de gemeente en kan, door zijn strategische ligging, een belangrijke verbindingsrol spelen in de toekomstige stedelijke ontwikkeling rond de zogenaamde ‘groene banaan', de as tussen het oude gemeentehuis en het nieuwe administratief centrum en sportcentrum. De regionale fietsroute wordt eveneens vervolledigd op de oude spoorwegbedding op het terrein.

 

Waar de nieuwe ontsluitingsweg voor de site aantakt op de Bekaertstraat, ontstaat er een stedelijk plein. Het plein geeft ruimte en perspectief aan het straatbeeld. Nieuwe functies zoals handelsactiviteiten en horeca kunnen hier voorzien worden. Op schaal van de buurt functioneert een centrale parkstrip als ruggengraat van het project.

Het programma voorziet grotendeels grondgebonden woningen, kleine handelsactiviteiten, horeca en appartementen voor senioren.

 

Het beeldkwaliteitsplan richt zich op drie kernbegrippen: structuur, identiteit en belevingswaarde. Het plan formuleert randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen voor de inrichting van de publieke ruimte en doet uitspraken over de gewenste beeldwaarde van de bebouwing in relatie tot de publieke ruimte.

 

6141

 > more close
 
opdrachtgever

Bekaert nv

ontwerp

SumResearch

in samenwerking met

Dirk Vandekerkhove (landschap)

datum

2010 - 2011www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios