Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6209

Onderzoek naar verhuisbewegingen van senioren, provincie West-Vlaanderen

i.s.m. KULeuven & HoGent 

test 
 
NL

Deze studie wil de effecten van de vergrijzing aan de kust op de woon- en zorgmarkt nagaan. Van de verschillende demografische tendensen die zich vandaag voordoen: gezinsverdunning, uitgestelde gezinsvorming, echtscheidingen, vergroening, vergrijzing, suburbanisatie en pensioenmigratie, ... is de pensioenmigratie naar de kustzone deze die zich het sterkt ruimtelijke geconcentreerd voordoet. De provincie wil met het programma vergrijzing inspelen op dit fenomeen en de kust als een laboratorium aanzien voor de rest van Vlaanderen.

 

Dit onderzoek richt zich op:
‐ Een gedetailleerd zicht op de verhuisbewegingen van de 80plussers aan de kust;
‐ Een analyse van hun verhuismotivatie, motivatie voor locatiekeuze, woonwensen, verdere verhuisintenties, woon- en zorgverwachtingen.
‐ Op basis van deze analyses wordt een accurate inschatting gemaakt van de druk of de gevolgen op de woonmarkt en de zorgsector.

 

 > more close
 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios