Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
0520

Sint-Katelijnekerk, Brussels

Voorstudie en restauratie van de kerk in verschillende fases 

Sum © 2009
test 
 
NL FR

De Sint-Katelijnekerk werd tussen 1854 en 1874 naar een ontwerp van Joseph Poelaert gebouwd op de oever van de vroegere Sint-Katelijnekaai. Architect Janssens nam in 1959 de fakkel over en finaliseerde het eclecticistische kerkgebouw. In 1981 werd het gebouw als monument beschermd. De kerk is een blikvanger in Brussel, niet het minst als beeldbepalende monument op zowel de Vismarkt als het Sint-Katelijneplein.


De kerk heeft te kampen met zware verwering, voornamelijk veroorzaakt door regeninfiltratie en de erosie van de natuursteen waaruit het gebouw is opgetrokken. De erosie van de Gobertangesteen en blauwe steen van de sokkel heeft een aantal stabiliteitsproblemen veroorzaakt (vallende stenen, scheurtjes, etc.) die nog worden verergerd door de vries en dooi en de begroeiing op de gevels. Naast de herstelling van de natuursteen, worden tijdens de restauratiewerken ook het koperdak, de ramen, het ijzerwerk en het buitenschrijnwerk hersteld.


De restauratiewerken worden gefaseerd uitgevoerd, in functie van de hoogdringendheid en het beperken van de risico's. De eerste fase werd in 1997 afgerond en had als doel de volledige vernieuwing van de daken en de waterafvoer en de restauratie van de torens van de westgevels en de zes schuine balustrades van het middenschip en de zijbeuken.

 

De werken voor de tweede fase werden in 2009 aangevat. In de tweede fase worden de westgevel met de hoofdingang van de kerk en de traveeën die de westgevel met de noord- en zuidgevel verbinden gerestaureerd. In een derde fase zullen de noordgevel (aan de Vismarkt) en een deel van de oostgevel worden gerestaureerd. In een vierde en laatste fase, worden de oost- en zuidgevel gerestaureerd. 

 

0520

 > more close
 
opdrachtgever

Stad Brussel ism Beliris

ontwerp

SumProject

datum

Fase 1  : 1986 - 1997
Fase 2 :  2000 - 2012
Fase 3
Fase 4www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios