Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6064

Steunpunt Ruimte en Wonen, Vlaanderen

Fundamenteel onderzoek rond ruimte en wonen in Vlaanderen geeft richting aan het Vlaamse woonbeleid 

test 
NL

Eind 2006 liep de erkenning van het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid, waarvan Sum deel uitmaakte. Vanaf januari 2007 ging het kenniscentrum over in het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW).

 

SRW is een van de dertien door de Vlaamse regering erkende Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. SRW wil een beter inzicht verwerven in de transformaties die in Vlaanderen op het vlak van ruimte en wonen plaatsvinden en wil nagaan waarom en hoe die transformaties gebeuren. SRW bestaat uit een team Wonen en een team Ruimte. Het team Wonen bestaat uit SumResearch, HIVA (KUL), CES (KUL), OSA (KUL), HoGent en OTB (TUDelft).

 

Binnen SRW is SumResearch verantwoordelijk voor de analyses van het woningaanbod. Volgende deelonderzoeken werden in dit kader reeds verricht:
   · Evolutie van de woningkwaliteit in Vlaanderen (2007)
   · Onderzoek naar de woningmarktsegmenten (2008)
   · Demografische tendensen en de woningvoorraad (2009-2010)
   · Evaluatie van het kwaliteitsinstrumentarium vanuit het perspectief van de huurder (2010)

 

Daarnaast verrichte SumResearch ook een aantal specifieke, beleidsgerichte studies:
   · Opstelling van een methodiek voor de bevraging van sociale huurders inzake leefbaarheid in het kader van het nieuwe kaderbesluit sociale huur (2007-2008)
   · Eigenaars die woningen verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor: profiel, motieven, tevredenheid (2007-2008)
   · Bewonersparticipatie in de sociale huisvesting (2009)
   · Energiezuinigheid in de sociale huisvesting (2010)

 

6064

 > more close
 
opdrachtgever

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, RWO, afdeling Woonbeleid

ontwerp

onderzoeksteam
SumResearch
HIVA, KULeuven
CES, KULeuven
OSA, KULeuven
HoGent
OTB, TUDelft

datum

2007 - 2011www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios