Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6112

Strategisch Beleidsplan Toerisme 2010-2015, Leuven

Het Beleidsplan Toerisme onderzoekt de nieuwe impulsen die toerisme kan bieden, zowel voor de toeristische sector als voor de bewoners en de lokale stedelijke dynamiek 

test 
NL

Het Strategisch Beleidsplan Toerisme wil het toerisme naar en in Leuven een heldere en juiste plaats geven binnen de ruimere dynamiek van de stad. Het Beleidsplan vertrekt van bestaande strategische lokale en bovenlokale documenten, verwerkt de relevante inzichten uit eerdere onderzoeken en plannen, voegt deze samen met nieuwe gegevens en input en zorgt voor verdergaande samenhang en synthese. Het Beleidsplan focust op nieuwe impulsen die toerisme kan bieden, zowel voor de toeristische en commerciële sector in Leuven, als voor de bewoners en de lokale stedelijke dynamiek. Toerisme biedt immers een kwalitatieve en kwantitatieve verrijking voor Leuven.

 

Het doel is enerzijds de uitbouw van een sterke, duurzame en aantrekkelijke lokale toeristische sector, en anderzijds het verstevigen en structureren van het profiel van Leuven als cultuurhistorische en aangename, hedendaagse stad. Het Beleidsplan formuleert diverse krachtige themalijnen en concrete projecten, die op een termijn van meerdere jaren kunnen worden gerealiseerd.

 

Het Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven geeft de dienst toerisme een duidelijke taakstelling en structuur voor de komende vijf jaar. Het plan werd erkend door alle betrokken partijen, die het in een constructieve samenwerking zullen realiseren.

 

6112

 > more close
 
opdrachtgever

Stad Leuven

onderzoeksteam

SumResearch

in samenwerking met

Studiebureau Karvansera, Mechelen
Toon Berckmoes (expert toerisme & cultuur)

datum

2009 - 2010www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios