Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6190

Structuurvisie Zuid-Dijleland, Leuven

Meerdaalwoud-ZoniĆ«nwoud | Vlaams-Brabant 

3 identiteiten - agrarisch gebied, vallei, bos - worden verbonden door het recreatief netwerk
test 
 
NL

Deze studie behelst de opmaak van een structuurvisie via een participatief traject van coproductie en gerichte gebiedsanalyse. De beheerscommissie voor Meerdaalwoud, Heverleebos en Dijlevallei heeft de wens uitgedrukt om haar werkingsgebied aanzienlijk uit te breiden. Dit zal resulteren in versterkte complementaire recreatieve en natuurlijke netwerken zodat de eeuwenoude bos- en natuurgebieden beter en opnieuw met elkaar verbonden zijn en ze hun ecologische, sociale, milieu-, economische en wetenschappelijke functies optimaal en duurzaam kunnen blijven vervullen.

 

SumResearch en partner BOS+ werden geselecteerd om deze structuurvisie op te maken. Via een multidiciplinaire aanpak wordt opbouwend gewerkt. De studie ving aan met een introductiedag. Het participatief karakter en de betrokkenheid werd hierdoor onmiddellijk gestimuleerd. Vervolgens werd de juridische/planologische context en de bestaande ruimtelijke structuur van het gebied onderzocht en geïnventariseerd. Hierbij lag de hoofdfocus op ecologisch en recreatief vlak, maar ook infrastructuur en ontsluiting, nederzettingsstructuur, etc. komen aan bod.

 

Op kwalitatieve en kwantitatieve wijze werd er onderzoek uitgevoerd naar de wensen en behoeften van gebruikers en stakeholders, via automatische en manuele tellingen, mini-ênquêtes, een interactieve webpagina en een aantal diepte-interviews van bevoorrechte getuigen.
De verzamelde gegevens dienden als input voor een sterkte-zwakte analyse van het gebied. Op basis hiervan worden ontwikkelingsprincipes geformuleerd op verschillende schaalniveau's die verder vloeien in de uiteindelijk structuurvisie.

 

In de specifieke deelgebieden worden er actieplannen angeduid die dan verder uitgewerkt worden om de mogelijkheden te onderzoeken en oplossingen te bieden aan de knelpunten.

 

Het sluitstuk van het onderzoek is de vertaling van de keuzes die gemaakt zijn binnen de structuurvisie. Deze acties zijn gefaseerd, lopen op verschillende termijnen en kunnen zeer divers zijn van aard.

 

 > more close
 
opdrachtgever

Agentschap Natuur & Boswww.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios