Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6154

Studentenonderzoek, Gent

Studie onderzoekt voor het eerst de impact van de groeiende studentenpopulatie op de stad Gent 

Sum © 2010
test 
NL

De stad Gent kende de afgelopen decennia een explosieve groei van haar studentenpopulatie. In ruim een kwarteeuw groeide de studentenbevolking van een kleine 20.000 aan tot het huidige aantal van ruim 65.000 studenten. De stad is zich sterk bewust van de grote meerwaarde die deze groeiende studentenpopulatie te bieden heeft. Gent staat bekend als een dynamische en creatieve stad waarvan wordt verondersteld dat zij mede dankzij haar studentenpopulatie een grote aantrekkingskracht uitoefent op nieuwe economische takken en actoren. Ook op cultureel gebied heerst het vermoeden dat studenten heel wat nieuwe activiteiten en concepten genereren. Studenten zouden immers niet enkel grote consumenten van cultuur zijn, ze zouden ook vaak mee aan de bron van nieuwe cultuurproducties staan. Dit zijn echter veeleer vermoedens en veronderstellingen die tot op heden voor Gent nog niet hard konden worden gemaakt.

 

Wat wel vast staat is dat de Gentse studenten een grote impact hebben op de bevolkingssamenstelling van de stad. Van alle centrumsteden kent Gent gemiddeld een jongere bevolking; een verschil dat niet enkel kan worden verklaard door de immigratiestromen. De resultaten uit de kwantitatieve bevolkingsanalyse van de stad Gent (SumResearch, 2008) tonen ook duidelijk aan dat vele studenten na hun studies vaak nog (enkele) jaren in de stad blijven wonen.

 

De stad Gent stelde Sum aan om voor het eerst de betekenis van de aanwezigheid van de studenten in de stad in beeld te brengen. Het onderzoek bestaat uit twee luiken. Het eerste luik focust hoofdzakelijk op het profiel van de Gentse studenten, geeft een beeld van de ontbrekende data en vormt een eerste aanzet tot de opmaak van een studentenmonitor. Het tweede luik gaat dieper in op de betekenis van een groeiende studentenpopulatie voor een stad als Gent. Hiervoor wordt aan de hand van een literatuurstudie onderzocht wat de economische, maatschappelijke en culturele impact is van een (groeiende) studentenpopulatie op een stad. Uit de verschillende elementen die uit de literatuurstudie naar voren komen, worden vervolgens enkele thema's geselecteerd die verder worden uitgediept op het niveau van de stad Gent. De laatste uitdaging van dit onderzoek bestaat erin om Gent als studentenstad te situeren binnen een Europese context. Met andere woorden: hoe kunnen we Gent benchmarken? Waarin onderscheidt Gent zich van andere Europese studentensteden en wat zijn de ervaringen van soortgelijke steden met een grote studentenpopulatie?

 

6154

 > more close
 
opdrachtgever

Stad Gent
Departement Stafdiensten, ABIS, Data-Analyse & GIS
AC Portus

onderzoeksteam

SumResearch

datum

2010 - 2011www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios