Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6090

Trendonderzoek Ruimtelijke Ordening, Limburg

Onderzoek naar nieuwe woonvormen in Limburg 

test 
NL

Met het Trendonderzoek Ruimtelijke Ordening wil de provincie Limburg meer inzicht verwerven in de ruimtelijke trends op het vlak van wonen, verpaarding en zorg. Sum staat in voor het trendonderzoek wonen.

 

Het onderzoek vertrekt van de vaststelling dat er de laatste jaren een duidelijke tendens te merken is van huishoudens die op zoek gaan naar alternatieve woonoplossingen. Een aantal demografische ontwikkelingen vormen de aanleiding van deze nieuwe tendens: toenemende vergrijzing, echtscheidingen, gezinsverdunning, uitstel van de gezinsvorming, enzovoort. Daarnaast speelt ook de betaalbaarheid van de woonmarkt een belangrijke rol. De grote uitdaging voor het beleid bestaat erin het juiste kader en de juiste voorwaarden te scheppen waarbinnen deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Er bestaan momenteel immers een aantal onduidelijkheden over hoe we binnen de ruimtelijke ordening het best met deze uitdagingen kunnen omgaan. Hierdoor slaagt men er niet in om een correct antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen. Het onderzoek spitst zich toe op volgende woonvormen of trends:
-  generatiewonen
-  appartementisering
-  starterswoningen
-  cohousing

 

Het eindrapport bevat een situering, een analyse van de woonbehoefte, een ruimtelijke vertaling en beleidsaanbevelingen. Daarnaast werd een afzonderlijke onderzoeksnota opgesteld die de problematiek van het groepswonen of cohousing in een meer ruimtelijke dimensie vertaalt, namelijk specifiek vanuit de problematiek van het herbestemmen van vierkantshoeves. Omdat de woontendensen voornamelijk een oplossing moeten vinden op het lokale niveau, werd tevens een aparte onderzoeksnota of handleiding lokaal woonbeleid opgemaakt, die de specifieke thema's van dit onderzoek kadert binnen de algemene benadering van de woonbeleidsplanning.

 

6090

 > more close
 
opdrachtgever

Provincie Limburg

onderzoeksteam

SumResearch - OMGEVING cvba

datum

2009www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios