Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6161

UNESCO, Brugge

‘managementplan’ voor de werelderfgoedsite Brugge 

test 
 
NL FR

Met het oog op een optimalisering van het beheer van de door Unesco als werelderfgoed erkende binnenstad, schreef de stad Brugge een offertevraag uit. Enerzijds wordt een actualisatie en evaluatie van het bestaande structuurplan gevraagd, anderzijds moet ook een hernieuwd ‘managementplan' voor de werelderfgoedsite worden opgesteld. De stad Brugge wil als dusdanig een ontwikkelingsvisie voor de binnenstad formuleren als basis voor een hernieuwd erfgoedbeleid.


De studieopdracht omvat drie omvangrijke deelstudies. In een eerste deel wordt het structuurplan van 1975, opgesteld door Groep Planning, geactualiseerd. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de activiteiten en functies die zich in de stad afspelen (wonen, werken, bezoeken,...) en de kwaliteiten waarover de stad Brugge beschikt (historisch-morfologisch, stedelijk-landschappelijk, waardevol erfgoed en stedelijke dynamiek). Deze analyse is een herziening van en aanvulling op de bevindingen die de samenstellers van het eerste Brugse structuurplan in 1975 formuleerden.


Een tweede deelonderzoek betreft de evaluatie van het structuurplan 1975 en 2008 in functie van het uittekenen van een ontwikkelingsmodel voor de werelderfgoedsite en haar bufferzone. Hierbij wordt een sterktezwakte analyse gemaakt die op basis van de eerste deelstudie de werelderfgoedzone analyseert. Op basis van deze analyse wordt een ontwikkelingsplan voor de binnenstad opgesteld dat zich specifiek richt op de relatie tussen erfgoedwaarden en stedelijk functioneren.


Deze twee deelstudies dienen als leidraad voor het ‘managementplan' dat wordt opgemaakt conform de ‘operational guidelines' van Unesco. Het ‘managementplan' omschrijft de specifieke kenmerken van de Brugse binnenstad en geeft richtlijnen over hoe het patrimonium optimaal kan worden beschermd en beheerd. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het plan, wordt nauwgezet overleg gepleegd met het expertenpanel dat verschillende stakeholders (erfgoedspecialisten, lokale overheden,...) samenbrengt.

 

6161

 > more close
 
opdrachtgever

Stad Brugge

in samenwerking met

Raymond Lemaire International Centre for Conservation, KULeuven

datum

2011 - 2012

publicaties

"Brugge volop in beweging"  Het Brugsch Handelsbladwww.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios