Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6103

Vervolgstudie bijkomende Scheldekruising , Antwerpen

Voorstel voor een alternatief tracé voor de Oosterweelverbinding 

test 
 
NL FR

In zijn eerste studie (zie Evaluatie bijkomende Scheldekruising in Antwerpen) heeft het onderzoeksteam SumResearch - Arup UK in zijn besluit een aantal aanbevelingen meegegeven die heldere opportuniteiten en mogelijkheden aanreiken over hoe de bijkomende Scheldekruising kan bijdragen tot een belangrijke verbetering voor het personen- en vrachtverkeer in en rond Antwerpen.

 

In samenspraak met de Vlaamse regering gaf de stad Antwerpen in april 2009 een vervolgopdracht aan hetzelfde team om de aanbevelingen verder te onderzoeken en te modelleren, zodat deze - binnen de randvoorwaarden zoals opgelegd door de Vlaamse regering en eveneens op basis van de zes indicatoren - kunnen vergeleken worden met de drie andere tracés, en uiteindelijk in het bijzonder met het voorgestelde BAM-tracé.

 

Deze vervolgopdracht resulteerde in het rapport ‘Vervolgstudie bijkomende Scheldekruising in Antwerpen'. Het nieuwe Arup/Sum-tracé dat we hier voorstelden, werd technisch en bouwkundig zeer gedetailleerd uitgewerkt. Het mag gesteld worden dat dit A/S-tracé een haalbaar en uiterst geloofwaardig alternatief vormt voor het viaduct zoals voorgesteld en uitgewerkt in het BAM-tracé. Beide tracés kunnen volwaardig en gelijkwaardig met elkaar vergeleken en geëvalueerd worden aan de hand van de diverse opgelegde indicatoren en binnen de opgelegde randvoorwaarden.

 

De Vervolgstudie bijkomende Scheldekruising in Antwerpen werd voorgesteld aan het Antwerpse College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad in juni 2009 en in een ad-hoccommissie van het Vlaams parlement in augustus 2009.

 

6103

 > more close
 
opdrachtgever

Stad Antwerpen

ontwerp

SumResearch & Arup UK

in samenwerking met

BDO Consultants

datum

2009www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios