Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6211

Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent, Gent

 

test 
 
NL

SumResearch is in samenwerking met ILVO en Paul de Graaf gestart met de opdracht ‘Visie op landbouw in de stedelijk omgeving van Gent in 2030' en de ruimtelijke vertaling ervan. Deze onderzoeksopdracht moet input geven aan het nieuwe structuurplan ‘Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030' en heeft dus een ruimtelijke insteek. Met de opmaak van de structuurvisie 2030 gaat de stad een nieuwe uitdaging inzake ruimtelijke planning voor haar hele grondgebied aan.


Deze structuurvisie op landbouw zal de ambitie van de stad om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, mee helpen waarmaken. Uitgangspunten van de structuurvisie zijn duurzaamheid, verwevenheid en diversiteit. Gedurende de opmaak van deze structuurvisie wenst de stad input te krijgen voor het beleidsdomein landbouw:

- Wat is de ruimte die deze landbouw op vandaag inneemt?
- Welke trends, noden en behoeften leven er bij deze landbouw en wat is hiervan de ruimtelijke implicatie?
- Wat is de ruimte die de stad in 2030 wil en kan geven aan de landbouw in Gent?


Eind juli werd de eerste fase afgerond. De bestaande landbouw werd in beeld gebracht. Via een forum, workshops, terreinbezoeken en interviews werden talloze actoren bevraagd naar de knelpunten en mogelijkheden voor de landbouw in de omgeving van Gent. 


Ondertussen werken we op 5 ruimtelijke cases welke onderdeel zullen zijn van een tweede ronde workshops. Vanuit deze concrete cases gaan we op zoek naar de juiste beleidsaanbevelingen welke noodzakelijk voor een duurzaam Gent 2050!

 

 > more close
 
opdrachtgever

Stad Gent www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios