Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6219

Visienota Ruimte Vlaams-Brabant

Globale ondersteuningsopdracht bij de opmaak van de Visienota Ruimte Vlaams-Brabant 

test 
 
NL

De provincie wil haar doelstelling inzake ‘klimaatneutraliteit' in het ruimtelijk beleid laten doorwerken, wat een significante omslag van het ruimtelijk beleid zal vergen. De Visienota vormt de inhoudelijke voorbereiding voor de eventuele herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant.

 

SumResearch en BUUR slaan binnen deze opdracht als gelijke partners de handen in elkaar. We zijn ervan overtuigd dat deze opdracht niet enkel een synthesenota als finaliteit heeft maar dat die nota reeds de bouwstenen van beleidskaders en actiepunten voor een nieuw ruimtelijk beleid voor Vlaams-Brabant moet bevatten.

 

Uitgangspunt hierbij is het cultuurlandschap als basis voor de ruimtelijke visie. Het is niet langer ‘landschap' in de traditionele (open ruimte) betekenis, maar wel het resultaat van de gedurige aanpassingen aan onze leefomgeving. In deze brede interpretatie van het landschap is het aangewezen niet alleen de laagdynamische, maar ook de hoogdynamische structuren van het cultuurlandschap te onderzoeken.Daarnaast beschouwen de de open ruimte als drager en niet langer als restruimte. We plaatsen hierbij een aantal open-ruimte programma's centraal: energie, voedsel, waterberging, ecologie, ... ofwel het landschap als drager van ecosysteemdiensten.

 

 > more close
 
opdrachtgever

Provincie Vlaams-Brabant

in samenwerking met

BUUR

datum

2015www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios