Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6187

Wedstrijd voor de opmaak van een masterplan

 

Maquette
test 
 
NL FR

Het projectgebied is gelegen op 6km van het centrum van Antwerpen en is bestemd als woongebied in het RUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen.
Sum werd verkozen als eerste laureaat voor de wedstrijd van de opmaak van een structuurschets.
De analyse van de bestaande toestand, van de biologische waarderingskaart en het waternetwerk gaf aanleiding tot de hoofdstructuur voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied.


Door het versterken van de bestaande groenblauwe structuur en het aanleggen van zachte verbindingen ontstaan er spontaan een aantal clusters die onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Deze clusters worden ontwikkeld tot woongebieden waarbinnen het samenspel van verschillende typologieën en inplantingen een diversiteit aan woonsferen creëert. Vanuit de duurzaamheidsgedachte worden zoveel mogelijk gevels georiënteerd op het zuiden.


De ontsluiting voor autoverkeer gebeurt via een lussensysteem dat aantakt op het omliggend netwerk. Dit lussensysteem laat toe om het groene hart en de langzaamverkeeraders volledig te ontzien van gemotoriseerd verkeer.

 > more close
 
onderzoeksteam

SumResearch

datum

2012www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios