Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6117

Woonbehoeftenstudie 2007 - 2022, Brugge

De Woonbehoeftenstudie vertaalt de kwantitatieve analyse van vraag en aanbod op de lokale woningmarkt naar een kwalitatieve, ruimtelijke visie 

test 
NL

Steden en gemeenten spelen een zeer belangrijke rol in het voeren van een woonbeleid. De stad Brugge geeft met haar Woonbeleidsplan, dat maar liefst 91 verschillende actiepunten omvat, een duidelijke richting aan het woonbeleid. De Woonbehoeftenstudie Brugge 2007-2022 hoefde dus niet vanuit het niets te worden opgestart, maar bouwt verder op de bestaande context. De Woonbehoeftenstudie vertrekt vanuit een kwantitatieve analyse van de vraag en het aanbod op de lokale woningmarkt en biedt vervolgens een kwalitatieve en ruimtelijke vertaling van deze kwantitatieve elementen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende doelgroepen en de diversiteit van de woonmilieus. Naast het alom gelauwerde historische stadscentrum kent Brugge immers nog een rijke diversiteit aan landelijke woonwijken, kustgebieden en residentiële wijken. Sum voert deze opdracht uit met een multidisciplinaire aanpak, waarbij zowel de specifieke ruimtelijke opbouw als de woonbehoeften van Brugge geïntegreerd worden.

 

6117

 > more close
 
opdrachtgever

Stad Brugge

onderzoeksteam

SumResearch

datum

2010 - 2011







www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios