Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6206

Woonbeleidsplan Destelbergen

 

test 
NL

In het kader van een aantal demografische en ruimtelijke uitdagingen wenst de gemeente Destelbergen een woonbeleidsplan op te maken. Met het woonbeleidsplan wil de gemeente een nieuwe en ruimere benandering geven aan haar woonbeleid en concrete acties uitwerken.

 

SumResearch vat dit woonbeleidsplan niet louter aan door een kwantitatieve afweging te maken van vraag en aanbod, maar staat eveneens in voor een kwalitatieve evaluatie van het woonbeleid en de woonsituatie in het algemeen. De studie van aan met een omgevingsanalyse waarbij verschillende aspecten van het wonen in Destelbergen aan bod komen. Vervolgens wordt de woonbehoefte geactualiseerd op basis van bevolkings- en huishoudensprognoses.

 

Door middel van workshops/interviews met lokale experten wordt de overgang gemaakt naar het beleidsgericht deel van het woonbeleidsplan. Er wordt een beleidsvisie ontwikkeld en doelstellingen geformuleerd. Deze worden vervolgens geprojecteerd op de verschillende deelgebieden van Destelbergen en resulteren in een ruimtelijk woonbeleid.

 

 

 

 > more close
 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios