Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6217

Woonbeleidsplan Zulte

 

© Christian Kieckens Architects
test 
 
NL

In het kader van de herziening van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan, maakt SumResearch een woonbeleidsplan op voor de gemeente Zulte.

 

Het woonbeleidsplan vertrekt van een omgevingsanalyse waarbij de beleidscontext, de demografische context en het woningpatrimonium onder de loep worden genomen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de woonbehoefte. Deze wordt via de huishoudens- en bevolkingsprognoes berekend. De analysefase wordt afgesloten met een SWOT.

 

De tweede fase richt zich op het beleid. Door algemene trends in Vlaanderen en Zulte te koppelen aan workshops met lokale actoren zoals de sociale organisaties, het midenveld, de vastgoedsector,.. worden beleidslijnen ontwikkeld. Deze worden op hun beurt vertaald naar een beleidsprogramma waar de gemeente Zulte mee aan de slag kan. Het beleidsprogramma is opgebouwd uit strategische doelstellingen die de visie dragen en operationele doelstellingen die concrete acties bevatten.

 > more close
 


www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios