Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6123

Woonscenario’s, Mortsel

Verschillende woonscenario’s vormen de basis voor een coherent en op maat gemaakt woonbeleid.  

test 
NL

Ter ondersteuning en voorbereiding van een lokaal woonbeleidsplan voert Sum onderzoek naar verschillende woonscenario's voor de stad Mortsel. De woonscenario's tonen mogelijke richtingen waarin de stad kan evolueren en reiken beleidsmaatregelen aan die nodig zijn om de mogelijke toekomstbeelden te realiseren.

 

Scenario-opbouw voor beleidsvoering is een bijzonder waardevolle aanpak omdat het de beleidsmakers ten volle toelaat na te denken over de opties die voorliggen voor een coherent woonbeleid. Het uitwerken van de verschillende beleidsscenario's en het formuleren van concrete beleidsaanbevelingen gebeurt aan de hand van vier onderzoeksfases. Op basis van prioritaire doelgroepen en thema's wordt een eerste aanzet gegeven voor de opbouw van de verschillende scenario's. Samen met de betrokken actoren worden de scenario's tijdens herhaaldelijke overlegmomenten besproken, geëvalueerd en vervolgens verder uitgewerkt. In de loop van het proces verzamelt Sum de nodige input voor de opmaak van een beoordelingskader op basis waarvan een gemotiveerde keuze kan worden gemaakt voor een coherent en op maat gemaakt woonbeleid.

 

6123

 > more close
 
opdrachtgever

Gemeente Mortsel

onderzoeksteam

SumResearch

datum

2010www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios