Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6178

Woonstudie, Halle

 

test 
NL

Met de woonstudie wenst stad Halle de krachtlijnen uit te zetten voor een lokaal woonbeleid en het juiste kader te schappen om beleidsbeslissingen aan af te wegen zodat de stad een actieplan kan opmaken. 


Een woonbeleid moet gericht zijn op de lokale context en uitdagingen maar ook rekening houden met bovenlokale ontwikkelingen en dynamieken. Vooral dit laatste is een niet te onderschatten factor in Halle. Halle is immers nog minder dan andere goed uitgeruste kleinere steden een eiland in het woonlandschap. De Kanaalzone (Brussel-Charleroi) ‘kanaliseert' immers bepaalde dynamieken uit Brussel richting Halle. Halle is niet enkel een stedelijk centrum ten aanzien van de eigen deelgemeenten Buizingen en Lembeek en ten aanzien van de ruimere omgeving, maar Halle ondervindt ook onmiskenbaar de invloed van Brussel.


De studie is aangevat met een omgevingsanalyse. In het eerste luik behandelen we de Vlaamse beleidscontext, woontrends in Vlaanderen en enkele relevante aspecten die de woonomgeving vorm zullen geven. In het tweede luik - de interne omgevingsanalyse - benaderen we zowel de vraag- als de aanbodzijde, de inwoners en hun woonbehoeften en het woningenpatrimonium. Specifiek voor Halle gaat er veel aandacht naar de lokale en bovenlokale migratiedynamiek.


Deze fase wordt opgevolgd door een SWOT-analyse. Halle kent een gevarieerd woningaanbod en er is een ruim aanbod aan goedgelegen, onbebouwde percelen. De stad heeft een ruim voorzieninvenniveau en kent een ruimtelijk beheersbare verstedelijking. De grootste zwaktes en potentiële bedreigingen situeren zich op het vlak van de private huurmarkt: het aanbod is ontoereikend en er zijn een groot aantal kwaliteitsproblemen binnen het onderste stegment. Daarnaast is er ook een sterke druk op huur- en koopmarkt vanuit Brussel. SumResearch heeft in overleg met de stad een aantal actiedomeinen uitgewerkt, met concrete voorbeeldreferenteis die de stad kan gebruiken als leidraad omhaar eigen acties uit te werken.

 > more close
 
opdrachtgever

Stad Halle, dienst welzijn

datum

2012-2013www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios